AKTUALNOŚCITURYSTYKA

Piaski: „Krok po kroku zbliżamy się do celu”

Właśnie tymi tytułowymi słowami burmistrz gminy Paski- Michał Cholewa ogłosił konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy zalewu w miejscowości Piaski. Obecnie prace związane z tą inwestycją są już na drugim etapie czyli tworzeniu dokumentacji. Gmina Piaski planuje bowiem pozyskać środki finansowe na realizację zalewu. W związku z powyższym opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa zalewu wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, które będą podstawą do aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne.

Projektowany zbiornik, wraz z budowlami z nim związanymi, zlokalizowany będzie na rzece Giełczwi (zwanej również Giełczewką) powyżej miejscowości Piaski i lewostronnego dopływu Giełczwi –rzeki Sierotki. Zbiornik, który ma mieć łączną powierzchnię 96,85 ha, składać się będzie z dwóch akwenów: filtracyjno-sedymentacyjnego oraz akwenu głównego. Lokalizację dokładnie widać na mapce zamieszczonej w powyższej galerii.

Akwen filtracyjno-sedymentacyjny położony będzie w górnej części zbiornika i będzie posiadał charakter płytkiego zbiornika ziemno-wodnego tworząc cenne siedliska związane z terenami zalewanymi i podmokłymi. W akwenie tym, za sprawą spowolnionego przepływu i bujnej roślinności ziemno-wodnej, wpływające do zbiornika wody rzeki Giełczwi, poddawane będą procesowi „samooczyszczania” z namułów i substancji biogennych. Na terenie zalewu planowane jest także stworzenie 5 sztucznych wysp o łącznej powierzchni 4,63 ha.

Projektowany zbiornik umożliwia wykorzystanie go do celów rekreacyjnych, takich jak:

 • wędkarstwo sportowe
 • uprawianie sportów wodnych
 • wypoczynek nad wodą np. plażowanie, kąpiele
 • rekreacja czynna, np. wycieczki piesze i rowerowe, spacery
 • rekreacja edukacyjna związana z poznawaniem przyrody (roślinność, zwierzęta).

Władze gminy Piaski, przy planowaniu inwestycji, wzięły również pod uwagę budowle i elementy komunikacyjne umożliwiające prawidłową eksploatację zbiornika jak również wykorzystanie go do celów rekreacyjnych czyli m.in: dojazd do zapory od strony Piask, drogi umożliwiające dojazd/dojście do różnych miejsc wokół zbiornika – istniejące oraz nowe czy też remont istniejącej kładki stalowej nad korytem Giełczwi. Wokół zbiornika planuje się również:

reklama reklama
 • projektowany parking z pochylnią umożliwiającą wodowanie sprzętu wodnego
 • projektowane umocnienia korony zapór wykonane z kostki betonowej, bezfazowej
 • projektowane 2 kładki nad korytem Giełczwi zlokalizowane przy wschodnim brzegu zbiornika
 • projektowany przepust nad korytem Giełczwi w rejonie OSP;- projektowany pomost cumowniczy zlokalizowany przy zaporze bocznej zbiornika
 • przewidziano miejsce na plażę zlokalizowane na zachodnim brzegu zbiornika, od strony Piask i przewidywane doprowadzenie energii elektrycznej
 • przewidziano w przyszłości oświetlenie korony zapory bocznej zbiornika.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, można znaleźć na stronie Gminy Piaski, a dokładnie pod tym linkiem.

Konsultacje społeczne

By ta nowa inwestycja spełniła w pełni oczekiwania mieszkańców gminy Piask, Urząd Miasta zdecydował się na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Jednak, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, mogą się one odbywać jedynie w formie elektronicznej.

Konsultacja została opublikowana w Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Piaski pod adresem https://konsultacje.piaski.pl

UM w Piaskach informuje również,że wszelkie uwagi i opinie związane z koncepcją należy przesyłać na adres mailowy: zalew@piaski.pl z zastrzeżeniem, że wiadomości anonimowe nie będą brane pod uwagę.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button