AKTUALNOŚCI

Strażacy zapraszają na wirtualny spacer!

Na przełomie ostatnich miesięcy w komendzie Straży Pożarnej w Świdniku zakończyła się realizacja projektu „Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej”. W ramach tego projektu wykonano między innymi salę edukacyjną.

– Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego uroczyste otwarcie sali edukacyjnej jest odłożone, a tym samym nie pozwala na korzystanie z niej przez dzieci i młodzież. Dlatego też stworzyliśmy wirtualny spacer, gdzie można z każdego komputera z dostępem do internetu zwiedzać salę edukacyjną. – informuje st. kpt. Paweł Dańko, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku.

Salę podzielono na sektory tematyczne dotyczące ratownictwa medycznego, technicznego, chemicznego czy wodnego i lodowego. Miejsce ma pozwolić na czynny udział w akcji strażackiej, zobaczyć jak działa sprzęt, a także jak należy się zachować w razie niebezpieczeństwa. – Pozwoli to na wskazanie właściwych zasad postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, co przełoży się na wyeliminowanie “biernej postawy”. Pamiętać należy, że wczesna edukacja dzieci w tym zakresie przyniesie wymierne korzyści w postaci właściwej reakcji na pojawiające się zagrożenia – zapewnia Dańko.

Główne cele projektu to upowszechnianie wiedzy oraz możliwość ćwiczenia praktycznych umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, edukacja poprzez prezentację zagrożeń pożarowych, które mogą wystąpić w życiu codziennym, jak również pokazanie skutków pożarów, wypadków drogowych i katastrof budowlanych.

Projekt wykonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie: 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Jego całkowita wartość to 649 196,00 zł.

reklama reklama

Wirtualny spacer

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button