AKTUALNOŚCI

Trawniki: Rada Gminy znów obraduje w pełnym składzie

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Trawniki odbyły się 23 sierpnia bieżącego roku. W głosowaniu, które miało miejsce w okręgu wyborczym nr 9 obejmującym Bonów i część Siostrzytowa, udział wzięły 133 osoby z 293 uprawnionych. Wybory wygrała Iwona Mucha, od wielu lat pełniąca obowiązki sołtysa w miejscowości Bonów, otrzymując 93 głosy, jej konkurent Tadeusz Gadaj zdobył ich 40 czyli ponad dwa razy mniej. W miniony piątek- 25 września Iwona Mucha została oficjalnie zaprzysiężona, stając się od tej pory oficjalnie radną w gminie Trawniki.

Podczas wrześniowej sesji wójt Gminy Trawniki- Damian Daniel Baj-przedstawił radnym sprawozdanie z ostatnich działań jakie zostały podjęte w gminie. Wspomniał m.in o rozmowach jakie zostały podjęte z Zarządem Powiatu Świdnickiego w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji na odcinku drogowym Ewopole- Wólka Kańska. W sprawie tego remontu drogowego Zarząd Powiatu, jeszcze w sierpniu bieżącego roku, złożył bowiem wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok. Jeśli dotacja zostanie przyznana może sięgać nawet 60% kosztów przedsięwzięcia, pozostałą kwotę czyli 40% całości gmina i powiat mają rozłożyć równo między siebie. O tym jednak zadecyduje ( w przypadku otrzymania przez powiat funduszy) Rada Gminy Trawniki. Wójt nie krył, że będzie do tego namawiać radnych:

” Jest to bardzo istotne przedsięwzięcie ze względu na wymiar gospodarczy i społeczny w naszej gminie.”– mówił podczas sesji dodając, że temat przewija się już od kilkunastu lat i cieszy się, że wreszcie pojawiła się możliwość by odcinek wyremontować.

Droga Ewopole- Wólka Kańska, jeśli ruszy to dopiero w przyszłym roku. Tymczasem jednak w gminie rozpoczęła się przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Giełczew w ciągu drogi powiatowej nr 2118 L Biskupice-Fajsławice wraz z dojazdami w miejscowości Biskupice gm. Trawniki w Biskupicach. Podczas sesji radni jednogłośnie zgodzili się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację inwestycji, ale nie tylko. Gmina dołożyła także 17 tysięcy złotych powiatowi na dokończenie przebudowy drogi powiatowej 2119 L Biskupice-Trawniki w zakresie odnowy nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 108 mb. w miejscowości Trawniki Kolonia.

Kolejna szansa na dofinansowanie

reklama reklama

Tym razem zyskać mogą gminne przedszkola oraz Klub Seniora. Pozytywną ocenę i weryfikację przeszły bowiem projekty dotyczące ich dofinansowania. W przypadku przedszkoli najmłodsi mogą zyskać m.in pieniądze na dodatkowe zajęcia, ale nie tylko:

” Finansowanie jakie możemy otrzymać dotyczy w głównej mierze projektów miękkich wspierających edukację oraz integrację społeczną. W przypadku przedszkola w Biskupiach dodatkowo liczymy, że dzięki tym funduszom uda się zmodernizować plac zabaw. Jeśli zaś chodzi o Klub Seniora pieniądze zostaną głównie przeznaczone na wyjazdy czy warsztaty. Liczę, że niedługo otrzymamy pozytywną informację w tym temacie. Cieszę się, bo po wstępnej ocenie jesteśmy na dobrej drodze.”– mówi sekretarz gminy Trawniki Dariusz Kołodziejczyk, który zajmował się przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Wyniki naboru mają być znane jeszcze w tym roku.

Nowe oświetlenie i ukłon w stronę mieszkańców gminy

Wójt D. Baj poinformował podczas sesji, że 29 września b.r., urząd ogłosi przetarg na budowę ciągów oświetleniowych. Gmina zyska tym samym 8 nowych ciągów, a w każdym znajdzie się około 3- 4 lamp. Sześć z ośmiu ciągów sfinansowanych zostanie z Funduszu Sołeckiego. Nowe oświetlenie znajdzie się miedzy innymi na odcinkach: Trawniki- Kasztanówka, Stróża Kolonia, Biskupicach czy Siostrzytowie.

Podczas sesji wójt gminy Trawniki podziękował także mieszkańcom za zaangażowanie i prace przy dwóch lokalnych inwestycjach. Chodzi dokładnie o boisko w Biskupicach oraz remizę w Siostrzytowie. Wójt D. Baj podkreślał, że taki osobisty wkład to niezwykle cenne doświadczenie budujące społeczne więzi.

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button