AKTUALNOŚCI

Trawniki: Urząd Gminy przestrzega przed oszustami!

Urząd Gminy Trawniki informuje mieszkańców, którzy zadeklarowali uczestnictwo w projekcie pn. „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I i III”– dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznej, instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (pellet) realizowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020W, iż w ostatnich dniach do Urzędu Gminy Trawniki napływają sygnały o osobach informujących o konieczności dokonywania przez mieszkańców wpłat zakwalifikowanych do projektu, który realizuje Gmina Trawniki.

Urząd Gminy Trawniki informuje, że nie współpracuje z żadną firmą oferującą na wolnym rynku sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych. Na rynku pojawiło się wiele firm świadczących usługi polegające na montażu paneli fotowoltaicznych i paneli słonecznych. Nie wszystkie jednak przekazują rzetelne informacje. Dotyczy to szczególnie tych firm, które wprowadzają mieszkańców w błąd, twierdząc, że gmina Trawniki nie będzie realizowała projektu i zrezygnowała z uzyskanego dofinansowania. Powoływanie się na Urząd Gminy Trawniki w tym zakresie jest nieuprawnione.

Urząd przestrzega przed udostępnianiem swoich danych osobowych i apeluje o rozwagę przy podpisywaniu dokumentów. Informuje również, że z każdym z Mieszkańcem, zakwalifikowanym do projektu, Urząd Gminy będzie się kontaktować drogą telefoniczną/mailową w celu podpisania umowy finansowej, która będzie określała ogólne warunki realizacji przedsięwzięcia, w tym będzie precyzowała w jaki sposób będą dokonywanie wpłaty zaliczkowe oraz na jaki numer konta Urzędu Gminy trzeba będzie wpłacać pieniądze, stanowiące udział Mieszkańca. O zachowanie czujności apeluje również wójt Gminy Trawniki- Damian Daniel Baj:

„Otrzymujemy informacje, że możliwe są próby namawiania mieszkańców do płacenia za instalacje. Ostrzegamy, że jakiekolwiek płatności będą realizowane wyłącznie na podstawie umów podpisywanych z Gminą Trawniki oraz na podane w tej umowie konto oraz w ustalonych w umowach kwotach. Proszę o przekazywanie informacji.”– komentuje wójt.

Jakiekolwiek inne wyjaśnienia niż wychodzące bezpośrednio z Urzędu Gminy Trawniki mogą być więc próbą oszustwa.

Jednocześnie Urząd Gminy Trawniki informuje, że przetarg na dostawę i montaż kotłów na pellet został już ogłoszony. Ponieważ jest to tzw. przetarg unijny to wyłanianie wykonawców może potrwać do końca listopada br. W niedługim okresie rozpocznie się kontaktowanie z osobami, które zadeklarowały montaż kotła w swoim domu w celu podpisywania umów organizacyjno-finansowych.

reklama reklama

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button