AKTUALNOŚCI

Przebudowa boiska w Oleśnikach oficjalnie ukończona!

Ukończono oficjalnie przebudowę boiska sportowego w Oleśnikach.
Powstała nowo ukształtowana płyta boiska, bramki, piłkochwyty, ogrodzenie, wiaty dla kibiców i zawodników, chodniki i dojścia.

Większość środków została pozyskana w wyniku współpracy Gminy Trawniki, LKS-u Oleśnia z Lokalną Grupą Działania „Dolina Giełczwi” oraz dzięki akceptacji projektu przez Urząd Marszałkowski.

-Dziękuję instytucjom i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu – cieszy się wójt gminy Trawniki Daniel Baj i wymienia tych, dzięki którym udało się to przedsięwzięcie – Szczególnie dziękuję za życzliwość i wsparcie merytoryczne pani dyrektor LGD „Dolina Giełczwi”, a także działaczom LKS Oleśnia oraz Sołectwu Oleśniki za początkową decyzję o przeznaczeniu środków na wykonanie projektu przebudowy boiska. Dziękuję również firmie „Chojnaccy Sp. z o.o.” z Wrocławia za profesjonalne wykonanie prac i Radzie Gminy Trawniki za zrozumienie szansy na pozyskanie środków na ten cel i przeznaczenie wymaganego wkładu do projektu z budżetu Gminy.

-Życzę Ludowemu Klubowi Sportowemu Oleśnia, jak również dzieciom i młodzieży Szkoły Podstawowej w Oleśnikach, którzy będą korzystali z tego obiektu, by stale pogłębiali swoje umiejętności sportowe i osiągali w tej dziedzinie sukcesy.

Koszt przebudowy łącznie z pracami dodatkowymi wyniósł około 440 tys. zł, przy uzyskanym dofinansowaniu na ten cel w kwocie 300 tys. zł.

reklama reklama

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button