AKTUALNOŚCI

Świdnik: Dziś rozstrzygnie się „los” opłaty śmieciowej

7 grudnia o godzinie 15.30 rozpocznie sesja Rady Miasta w Świdniku, podczas tego posiedzenia radni zadecydują m.in o metodzie ustalenia opłat oraz stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy ceny za śmieci wzrosną? Jak wybór metody wpłynie na kieszenie mieszkańców Świdnika?

Zanim przedstawimy propozycje przygotowane przez świdnickie władze radnym, warto przypomnieć ile obecnie płacimy i płaciliśmy za śmieci. Jeszcze w 2018 roku za wywóz śmieci segregowanych mieszkańcy płacili (od osoby) 11 zł, za niesegregowane 14 zł. Na początku 2019 roku stawka ta wzrosła za śmieci segregowane do 17 zł miesięcznie, a za niesegregowane do 21 zł.

Kolejna zmiana nastąpiła w 2020 roku. Wraz z jego początkiem w życie weszła stawka 25 zł za osobę segregującą odpady komunalne (obowiązek segregacji dotyczy jednak wszystkich) oraz „karne” 50 zł za osobę, w momencie gdy odpady nie są segregowane. W tym drugim przypadku odpowiedzialność np. w blokach miała być zbiorowa. Więcej na ten temat pialiśmy tutaj- link. Wtedy 4 radnych z klubu Koalicja Obywatelska wstrzymało się od głosu, a 4 z klubu Świdnik Wspólna Sprawa zagłosowało przeciwko zmianom w opłatach. 12 radnych z klubu burmistrza Waldemara Jaksona było za tą uchwałą. Jak zagłosują teraz?

Jakie zmiany na 2021 rok w Świdniku?

Propozycje uchwał, czyli metod i opłat naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych, są dwie.

Pierwsza zakłada pozostawienie obowiązującej metody czyli opłaty uzależnionej od ilości osób zamieszkujących daną posesję. Bez znaczenia czy jest to zabudowa jedno czy wielorodzinna. Różnica polega jednak na wysokości tej opłaty. Według nowej stawki miałaby ona wzrosnąć, wraz z początkiem nowego roku, z 25 zł do 31,10 miesięcznie od osoby ( w przypadku segregowania) oraz z 50 zł do 62,20 zł w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku. Pod uwagę wzięto także rodziny wielodzietne, każdy z jej członków zamieszkujących posesję zapłaci 6 zł mniej czyli 25,10 zł.

reklama reklama

Druga metoda zakłada odrębne postępowanie wobec mieszkańców z zabudowy jedno lub wielorodzinnej. W przypadku tzw. „domków” opłata ma być naliczana w zależności od liczby osób zamieszkujących daną posesję czyli, jak wyżej, 31,10 miesięcznie od osoby ( w przypadku segregowania) oraz 62,20 zł w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku. Inaczej już propozycja wygląda dla mieszkańców bloków, opłata ma być naliczana ze względu na zużycie wody.

10,80 zł za 1 m³ zużytej wody jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 21,60 zł za 1 m³ jeśli obowiązek nie jest wypełniany. I tutaj również przewidywane są zniżki dla rodzin wielodzietnych: 6 zł od osoby z „domku” oraz 2 zł mniej od stawki za 1 m³ wody w blokach.

Urząd Miasta podwyżki tłumaczy brakiem bilansowania się „systemu śmieciowego” oznacza to, że opłaty za śmieci rocznie wynoszą ponad 12,5 mln zł, natomiast wpływy z opłat za odpady komunalne to około 9,5 mln zł.

Podczas poprzednich- ubiegłorocznych zmian, głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja pomiędzy radnymi oraz władzami miejskimi. Tym razem zapowiada się równie żarliwa wymiana zdań. Start sesji o godz. 15.30, obrady można śledzić na kanale UM Świdnik- https://www.youtube.com/watch?v=BK4Dt5j-8b4

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button