AKTUALNOŚCI

Świdnik: Radni zadecydowali. Będą podwyżki za odpady komunalne.

Mieli głosować w poniedziałek 7 grudnia ale ze względów formalnych okazało się to niemożliwe. Sesje została więc przełożona na kolejny dzień czyli na wtorek 8 grudnia. I właśnie wtedy miejscy radni ze Świdnika podjęli decyzję w sprawie wyboru metody ustalenia opłat oraz stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok.

WERSJA PONIEDZIAŁKOWA

Pierwotna wersja uchwały (poniedziałkowa) zakładała dwie opcje do wyboru, czyli naliczanie opłaty za śmieci od osoby, zamieszkujące zarówno zabudowę jedno jak i wielorodzinną. Według nowej stawki miałaby ona wzrosnąć, wraz z początkiem nowego roku, z 25 do 31,10 miesięcznie od osoby (w przypadku segregowania) oraz z 50 zł do 62,20 zł w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku. Pod uwagę wzięto także rodziny wielodzietne, każdy z jej członków zamieszkujących posesję miał zapłacić 6 zł mniej czyli 25,10 zł.

Druga metoda czyli tzw mieszana zakładała w przypadku tzw. „domków” naliczanie opłaty w zależności od liczby osób zamieszkujących daną posesję czyli, jak wyżej, 31,10 miesięcznie od osoby (w przypadku segregowania) oraz 62,20 zł w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku. Inaczej już propozycja wygląda dla mieszkańców bloków, opłata ma być naliczana ze względu na zużycie wody czyli 10,80 zł za 1 m³ zużytej wody jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 21,60 zł za 1 m³ jeśli obowiązek nie jest wypełniany. I tutaj również przewidziano zniżki dla rodzin wielodzietnych: 6 zł od osoby z „domku” oraz 2 zł mniej od stawki za 1 m³ wody w blokach.

ALE WERSJA WTORKOWA JUŻ SIĘ OD NIEJ RÓŻNI…

Wystarczył bowiem jednej dzień, aby burmistrz Waldemar Jakson zaproponował autopoprawkę, która zakłada obniżenie zaproponowanej wcześniej podwyżki. Związane jest to jak argumentował ze znalezieniem wczoraj (tj. w poniedziałek 7 grudnia) w aplikacji GovTech około 800 osób, które nie były zadeklarowane do płacenia za odpady komunalne. Przypomnijmy, że od lipca 2019 roku (do wczoraj) system znalazł 579 osób niezgłoszonych.

W związku z tą zmianą w licznie znalezionych osób sytuacją, została zaproponowana obniżka wcześniejszych stawek:

  1. Przy metodzie pierwszej czyli naliczaniu od osoby z 31,10 zł na 30 zł (przy segregacji) oraz z 62, 20 zł na 60 zł.
  2. Przy metodzie drugiej- mieszanej. Stawka dla osób z zabudowy jednorodzinnej zamiast 31,10 zł na 30 zł (60 zł zamiast 62,20 zł przy niesegregowaniu) oraz w zabudowie wielorodzinnej 10,80 zł za 1 m³ na 10,40 zł za 1 m³ zużytej wody (przy niesegregowaniu z 21,60 zł za 1 m³ na 20,80 zł za 1 m³).

Zaplanowane zniżki dla rodzin wielodzietnych pozostały bez zmian w stosunku do poniedziałkowej wersji.

I WŁAŚNIE TE ZMIENIONE KWOTY GŁOSOWALI RADNI…

Po długiej dyskusji i przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw radni ostatecznie podjęli decyzję. Stosunkiem głosów 10 do 9 oraz z 1 wstrzymującym się zdecydowali, że od 1 stycznia mieszkańcy będą płacić za odpady komunalne dotychczasową metodą czyli od osoby. Stawka wyniesie 30 zł za jednego mieszkańca. Oznacza to, że kwota, w stosunku do dotychczasowej zwiększy się o 5 zł od osoby.

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button