AKTUALNOŚCI

Piaski: „Budżet skrojony idealnie na nasze możliwości”

Tak właśnie mówił burmistrz gminy Piaski- Michał Cholewa o budżecie na 2021 rok, który został uchwalony w środę 30 grudnia. Radni jednogłośnie poparli plan na przyszłoroczne wydatki i dochody.

58 milionów złotych zaplanowano w Piaskach na wydatki bieżące i majątkowe w 2021. Gmina zamierza inwestować głównie w przebudowę oraz budowę dróg, a także w usprawnianie sieci wodociągowej. Wśród zadań znalazła się ponadto instalacja odnawialnych źródeł energii (na którą gmina pozyskała rekordowe środki z Unii Europejskiej) czy termomodernizacja budynku Urzędu Miasta oraz wykup gruntów przy ul. Łachody w Piaskach.

W planach jest także przemodelowanie struktury wokół szkoły w Wierzchowiskach oraz powstanie w tym miejscu wielofunkcyjnego budynku oświatowego z nowocześnie wyposażonymi salami. Miejsce miałoby służyć jako żłobek, przedszkole oraz do nauki dla uczniów szkoły podstawowej. Burmistrz Michał Cholewa mówił również o planach związanych z powstawaniem kolejnych udogodnień wokół boiska Piaskovii. Wspomniał także radnym, bardzo wstępnie, o możliwości zainwestowania w sztuczne boiska. Jest to póki, co jedynie pomysł, na który pieniądze miałyby ewentualnie pochodzić z podatku od tzw. „małpek”.

Wśród wieloletnich inwestycji należy wymienić zalew w Piaskach. Dokumentacja została już złożona i zapłacona. W planach jest teraz przedłożenie jej radnym. Kosztorys inwestycji opiewa na około 88 mln zł. Jak podkreślał burmistrz M. Cholewa nie da się więc jej zrealizować bez środków unijnych oraz krajowych. Środki na wykup gruntów jednak są zabezpieczone.

” To jest budżet idealnie skrojony na nasze możliwości. (…) Budując ten budżet musimy być odpowiedzialni”– stwierdził podczas sesji burmistrz, dodając, że w związku z pandemią trzeba ostrożnie podchodzić do planowania wydatków. Jednak w trakcie najbliższego roku nie wyklucza kolejnych zadań i inwestycji (jak np. udziału gminy w powiatowej inwestycji czyli dokończeniu remontu drogi Kawęczyn – Kozice – Policzyzna), szczególnie jeśli uda się pozyskać środki zewnętrzne. A dzięki porozumienia polskiego rządu z UE, ta perspektywa jest realna.

Co warto podkreślić, na przyszły rok, mimo planowanego deficytu na kwotę około 5 mln zł, w budżecie nie znalazło się zwiększenie podatków dla mieszkańców, ani podwyżka stawek za wywóz odpadów komunalnych jak to miało miejsce w Świdniku czy w gminie Mełgiew. Burmistrz podkreślił, że nie można jednak tego wykluczyć. Nic nie wskazuje jednak na to, by jakiekolwiek zmiany miały zostać wprowadzone w pierwszej połowie roku.

Ogólnie w budżecie na 2021 rok zaplanowano m.in: około 15 milionów na inwestycje, ponad 12 milionów na oświatę (o 1,4 mln zł więcej niż w 2020 roku) czy 17 mln na pomoc społeczną.

Na koniec swojej wypowiedzi burmistrz zaapelował do radnych o poparcie budżetu na 2021 w zaproponowanej formie. Apel został przyjęty, bowiem radni jednogłośnie zagłosowali za uchwałą budżetową.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button