AKTUALNOŚCI

Trawniki: Jak i gdzie składać wnioski dotyczące usprawnień na planowanej budowie odcinka ekspresówki S12?

Urząd Gminy Trawniki informuje, że na stronie GDDKiA oddział Lublin zamieszczone zostały materiały dotyczące budowy drogi ekspresowej S12, w tym wizualizacja oraz plany orientacyjne i sytuacyjne, które dość dokładnie wskazują przebieg planowanej trasy oraz rozwiązania technologiczne dojazdów do posesji oraz pól uprawnych.

Ponadto GDDKiA umieściła informację o możliwości zgłaszania uwag dotyczących rozwiązań usprawniających obsługę ruchu lokalnego (np. sposobu dojazdu do pól i nieruchomości wzdłuż korytarza projektowanej drogi) w terminie do dnia 29.01.2021 r.

Link do informacji GDDKiA i materiałów oraz wzoru wniosku:

Informacja ze strony GDDKIA: Działania informacyjne ws. budowy S12 Piaski-Dorohusk

Wniosek do odcinka 1 Piaski Wschód – węzeł Dorohucza

Plany orientacyjne i sytuacyjne: Piaski Wschód – węzeł Dorohucza

Jednocześnie Urząd Gminy Trawniki wyjaśnia, że konsultowane materiały dotyczące przebiegu trasy S12 zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej GDDKiA i nie były przekazywane do Urzędu Gminy Trawniki do publicznego wglądu. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku udostępnionym na stronie GDDKiA wnioski można składać również za pośrednictwem Urzędu Gminy Trawniki (co z Urzędem nie było uzgadniane). Zebrane w terminie do 25.01.2021 r. wnioski zostaną przekazane do GDDKiA w terminie do 29.01.2021 r.

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button