AKTUALNOŚCI

Kampania ZUS: bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

Rośnie liczba seniorów, którzy pobierają świadczenia z ZUS na konto bankowe. Już tylko co czwarty z nich wybiera przekaz pocztowy. Tych ostatnich Zakład Ubezpieczeń Społecznych też próbuje zachęcić do zmiany nawyków, prowadząc kampanię informacyjną pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

W województwie lubelskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca niemal 72 proc. emerytur i rent przelewami na rachunki bankowe. Pozostałe (czyli prawie 123 tys. świadczeń) dostarczają w gotówce listonosze. Odsetek ubankowionych seniorów z roku na rok powoli jednak rośnie.

Dlaczego część nadal woli listonosza?

ZUS sprawdził, co kieruje klientami, którzy otrzymują emeryturę lub rentę pocztą. W listopadzie i grudniu 2020 roku przeprowadził wśród nich badanie ankietowe. Wzięło w nim udział prawie 4,5 tys. osób. Co ciekawe, wśród ankietowanych aż co czwarty zadeklarował, że ma konto w banku (26%). Pytani, dlaczego nie pobierają świadczenia na rachunek, odpowiadali najczęściej, że:

  • chcą mieć gotówkę w domu, bo wtedy czują, że mają nad nią kontrolę,
  • trudno im dotrzeć do bankomatów i miejsc, w których mogą płacić kartą,
  • obawiają się, że bankowość elektroniczna jest trudna.

Podobne powody wskazywali klienci, którzy konta bankowego jeszcze nie mają. Co skłoniłoby seniorów do założenia rachunku i pobierania świadczeń z ZUS przelewem? Co trzeci z ankietowanych zadeklarował, że potrzebuje pomocy i edukacji w zakresie bankowości elektronicznej i posługiwania się kartą płatniczą, a także korzystania z internetu. Duże znaczenie mają dla klientów również względy zdrowotne, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. Ankietowani wskazali, że jeszcze większe zagrożenie dla zdrowia wpłynęłoby na decyzję, by pobierać świadczenie na konto.

Przewaga konta nad przekazem pocztowym

Główne zalety pobierania emerytury lub renty na konto to większe bezpieczeństwo. Gotówka w domu seniora staje się czasami łupem oszustów. Niestety, mimo ostrzeżeń, nadal dochodzi do przypadków wyłudzeń „na wnuczka”, urzędnika czy policjanta.

Przelew świadczenia na konto to szybka i pewna wypłata. Zawsze przychodzi w terminie, nie trzeba na niego czekać w domu. Przelew na rachunek nie opóźni się ani w związku z epidemią, ani np. klęską żywiołową. Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę, że płatności bezgotówkowe zmniejszają rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów, bo eliminują przechodzenie banknotów i monet z rąk do rąk.

Wielu seniorów wciąż nie wie, jakie korzyści daje konto w banku: płatności bezgotówkowe, szybkie przelewy, zakupy i załatwianie spraw przez internet, możliwość inwestowania pieniędzy – czyli wygodę, bezpieczeństwo i oszczędność.

Unia Europejska uznała rachunek w banku za dobro, do którego prawo powinni mieć wszyscy. Dlatego, wdrażając unijną dyrektywę, Polska wprowadziła podstawowy rachunek płatniczy. To konto dla osób, które go dotychczas nie miały, które gwarantuje brak opłat za podstawowe usługi: np. darmowe: prowadzenie konta i karty płatniczej, wypłaty z bankomatów instytucji prowadzącej rachunek.

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

Zakład Ubezpieczeń od lat włącza się w działania przeciwko wykluczeniu cyfrowemu seniorów i na rzecz ubankowienia. Ich kolejną odsłoną jest kampania pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Pracownicy ZUS przekazują klientom wiedzę o korzyściach z pobierania emerytury lub renty na konto. Powstały ulotki z najważniejszymi informacjami na ten temat. Jest też strona internetowa, z której senior dowie się, co daje rachunek w banku i jak zachować bezpieczeństwo w internecie.

ZUS przypomina, że zmiana sposobu wypłaty świadczeń jest prosta i można jej dokonać na dwa sposoby:

  • osobiście w placówce ZUS lub pocztą – wypełnić i złożyć lub wysłać wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce),
  • przez internet – wypełnić i wysłać wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (wniosek ER-WZD-01).

Kto wybiera pocztę, a kto bank?

Nowi emeryci nieco chętniej decydują się na pobieranie świadczenia na konto niż ich starsi koledzy. Wśród nowych emerytów tylko co szósty wybiera listonosza.

Najczęściej z rachunku bankowego korzystają nauczyciele (ok. 98% otrzymuje świadczenie kompensacyjne na rachunek). Tuż za nimi plasują się osoby pobierające emerytury pomostowe (ok. 94%), świadczenia przedemerytalne (ok. 92%) i różnego rodzaju zasiłki (niemal 86%). Najmniejszy odsetek wypłat na rachunki bankowe dotyczy tzw. świadczenia Mama4+ i 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

świadczenie z ZUSliczba wypłat w Polscepoziom ubankowienia
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne14 48697,70%
emerytury pomostowe35 66293,80%
świadczenia przedemerytalne66 70091,70%
zasiłki (chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pogrzebowe, świadczenia rehabilitacyjne)477 76085,60%
emerytury6 215 36376,70%
renty z tytułu niezdolności do pracy682 65272,90%
renty rodzinne1 236 60260,30%
renty socjalne224 48360%
rodzicielskie świadczenia uzupełniające* (tzw. Mama4+)18 09637,30%
świadczenia uzupełniające* (tzw. 500+ dla niesamodzielnych)26 03433,20%

* bez osób, które mają równocześnie prawo do innego świadczenia, np. emerytury czy renty

źródło: ZUS

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button