AKTUALNOŚCI

Gmina Rybczewice pozyskała kolejną dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Z otrzymanego dofinansowania zostaną wykonane kolejne, tym razem 34 oczyszczalnie ścieków. Łączny koszt inwestycji to około 625.tys. zł, zaś wielkość dofinansowania to ponad 323 tys. zł. Ściśle określony wkład finansowy mieszkańca będzie znany po procedurze przetargowej.

W maju 2020 roku gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o budowę 34 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Wniosek został złożony w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

15 lutego 2021 roku władze gminy otrzymały informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W ramach tego zadania wybudowane zostaną oczekiwane przez mieszkańców przydomowe oczyszczalnie ścieków w 10 miejscowościach na terenie gminy.

-W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy dotacyjnej, dzięki czemu będziemy mogli przystąpić do opracowania dokumentacji przetargowej. Chcemy rozpocząć prace budowlane w jak najszybszym terminie– informuje wójt gminy Elżbieta Masicz.

reklama reklama

Gmina Rybczewice z otrzymanego dofinansowania w roku bieżącym, jak i latach poprzednich, łącznie wykona 76 przydomowych oczyszczalni.

źródło: Gmina Rybczewice

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button