AKTUALNOŚCI

Trawniki: 50% dofinansowania do sterylizacji

W ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trawniki, właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie gminy mogą skorzystać z możliwości dofinansowania do wykonania zabiegu zwierzęcia.

Akcja prowadzona jest do końca roku lub do wyczerpania środków finansowych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest: zamieszkanie na terenie gminy Trawniki, wypełnienie przez właściciela zwierzęcia – formularza pn. „Wniosek właściciela o dofinansowanie do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota”, okazanie dowodu tożsamości, w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez gminę?

1. Należy wypełnić formularz „Wniosek właściciela o dofinansowanie do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota”, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Trawniki.

2. Wypełniony formularz zostanie przekazany do pracownika Urzędu Gminy Trawniki, celem wstępnej weryfikacji formularza. Wnioskodawca będzie zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, natomiast w przypadku gdy zabieg będzie dotyczyć psa – dodatkowo dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie psa.

reklama reklama

3. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Gminy Trawniki formularzem, udajemy się do przychodni weterynaryjnej wskazanej przez pracownika Urzędu Gminy Trawniki z którą Urząd posiada aktualnie podpisaną umowę. Po wizycie kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

Należy pamiętać, że podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui. Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie. Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia.

Uwaga: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu) Gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu, np. ciąża.

źródło: trawniki-online

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button