AKTUALNOŚCI

Powiat świdnicki: „Połowa” ulicy Dworcowej będzie wyremontowana. Są jednak pewne wątpliwości.

Jeszcze w ubiegłym roku możliwość remontu ulicy Dworcowej wcale nie była taka pewna. Zarząd Powiatu wycofał się bowiem z dofinansowania projektu z Funduszu Dróg Samorządowych. Następnie, by pozyskać większą dotacje czyli ok. 90%, zamiast 60%, projekt zgłoszono do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniędzy, na ten cel, nie udało się jednak uzyskać w I transzy środków(informowaliśmy o tym tutaj- link). W tym tygodniu się to zmieniło. Remont I części ulicy Dworcowej (obejmujący ulicę Struga i odcinek Dworcowej do skraju lasu, za skrzyżowaniem z ul. Leśną) staje się jednak faktem. Mimo to przebudowa wzbudza skrajne emocje. Powodem jest projekt i źródło finansowania.

Pieniądze…

4,5 mln zł udało się pozyskać powiatowi świdnickiemu na przebudowę I części ulicy Dworcowej. O tym fakcie poinformował starosta powiatu świdnickiego Łukasz Reszka. Pieniądze na ten cel pochodzą dokładnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) czyli „programu, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.” – możemy przeczytać na rządowej stronie.

I tu pojawiają się pierwsze zgrzyty. W wielu internetowych opiniach można przeczytać, że środki na przeciwdziałanie COVID-19 powinny trafić bezpośrednio do np. przedsiębiorców czy szpitali aniżeli na budowę dróg, sal gimnastycznych czy remonty lokalnych budynków. Z drugiej strony można wyczytać, iż środki te pomogą, wielu samorządom poszkodowanym w związku z COVID-19, nadal inwestować na swoich terenach. Opinie są więc podzielone.

Jak zauważa jednak Fundacja Batorego, już w podziale środków rządowych z tego funduszu, przy okazji I transzy, dało się zauważyć pewne niuanse. Jeszcze w styczniu bieżącego roku na stronie www.bator.org.pl Dawid Sześciło z Fundacji Batorego napisał:

” Patrząc na wyniki podziału tych środków dokonanego w połowie grudnia okazuje się, że tak, ale pod jednym z trzech warunków: (1) moja gmina leży w okręgu wyborczym Premiera; (2) w moim mieście rządzi prezydent z PiS; (3) moja gmina i województwo głosuje w wyborach na rządzący obóz. Najlepiej jeśli wszystkie warunki spełnione są łącznie.” dodaje również, że „jeszcze mocniej zależność między barwą polityczną województwa a efektem starań o dotacje widać, gdy weźmiemy pod uwagę wielkość środków uzyskanych przez samorządy wojewódzkie (bez gmin i powiatów danego województwa). 90 procent pieniędzy trafiło do samorządów regionalnych kontrolowanych przez PiS.”

W podobnym tonie wypowiadał się, w tym tygodniu, Prezydent Lublina- Krzysztof Żuk. Lublin bowiem, po raz kolejny, nie otrzymał ani jednej złotówki z rządowych środków:

„W tej sytuacji dzielenie rządowej pomocy finansowej dla samorządów według zasady „równi i równiejsi” w dodatku na niejasnych i nieprzejrzystych zasadach to jawna dyskryminacja samorządów, których włodarze stoją w opozycji wobec rządu.”- napisał na swoim profilu społecznościowym.

Wracając jednak do projektu ulicy Dworcowej…

Kwestia finansów budzi więc kontrowersje wśród wielu osób. Jednak jakby nie patrzeć finanse na rozpoczęcie remontu I etapu ul. Dworcowej w Świdniku są. I tu pojawia się kolejny zgrzyt bowiem, jak mówi Jakub Osina– radny powiatowy ŚWS i członek Zarządu Powiatu Świdnickiego w ubiegłej kadencji:

„Od początku tej kadencji domagam się jakichkolwiek ruchów ws ulicy Dworcowej – i wiadomość o remoncie fragmentu tej ulicy na wysokości Adampola, jest z pewnością pozytywna.”– i jak sama przebudowa cieszy, to już zapisy w projekcie budzą jego spore obawy. Szczególnie, te związane z drzewami, nawierzchnią i tym, że remontowana będzie właśnie ta mniej zniszczona część ulicy Dworcowej:

„Martwi mnie jednak skala wycinki drzew – tracimy w mieście kolejne drzewa, Adampol traci naturalną izolację od hałasu ze strony torów. To warto jeszcze przemyśleć. Wiele rozwiązań proponowanych w tym remoncie nie sprzyja pieszym, biegaczom i rowerzystom – są po prostu niebezpieczne. Jednak najgorsze jest to, że mówimy o remoncie lepszego odcinka nawierzchni Dworcowej. Dlaczego nie zaczęto od zrujnowanego odcinka wzdłuż lasu? To radny Reszka podnosił zawsze np. ws remontu Racławickiej – że trzeba zaczynać od bardziej zdegenerowanych fragmentów. Mówił o tym przez lata, ale jak widać były to tylko słowa. Dworcowa od początku lasu do jej zachodniego końca będzie wciąż praktycznie nieprzejezdna.”– komentuje radny.

Podobne uwagi, do samego projektu, ma także stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów.

„Nam niestety nie do śmiechu, ponieważ jak już niedługo zobaczycie na własne oczy, projekt przebudowy jest dramatyczny podobnie jak nawierzchnia na tej ulicy.”

możemy przeczytać na profilu społecznościowym stowarzyszenia. Jak mówi jego członek Maciej Lubaś przy okazji tej inwestycji nie były z nimi, jako środowiskiem rowerowym, przeprowadzone konsultacje. Efektem jest więc taki, a nie inny projekt, bardziej przypominający te z lat 90 ubiegłego wieku niż współczesną inwestycję na miarę wieku XXI wieku:

” Najgorsze w tym jest to, że zmian na zakończonej inwestycji nie będzie można wprowadzić przez najbliższe 20 lat. A błędów jest tu szereg, poczynając od nawierzchni z kostki bukowej, a kończąc na zbyt krótkim odcinku ścieżki rowerowej. Zrobiliśmy szczegółową analizę tego projektu, swoje uwagi przedstawiliśmy. Niestety nie zostały do tej pory wzięte pod uwagę. Czy to się jeszcze zmieni? Jesteśmy gotowi na rozmowy ze starostą i zarządem powiatu w tej sprawie.”– mówi M. Lubaś i dodaje, że ostatnia ścieżka rowerowa z kostki brukowej powstała w Świdniku w 2015 roku. Teraz wraca się niestety do złych praktyk. Uwag i zastrzeżeń jest jednak więcej. Stowarzyszenie wymienia tu:

  1. Zakres nie obejmuje najbardziej zdewastowanej nawierzchni ul. Dworcowej, która znajduje się od wjazdu do lasu Rejkowizna aż do ul. Brzegowej.
  2. W ramach realizacji od strony osiedla Adampol, powstanie ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3m. Ciąg ten będzie bez linii segregacyjnej rozdzielającej pieszych i rowerzystów. Rozwiązanie to może powodować konflikty pomiędzy pieszymi a rowerzystami na całej jej długości.
  3. Ciąg pieszo rowerowy znajduje się tylko na odcinku od ul. ks. Piotra Ściegiennego do ul. Deotymy i kończy się chodnikiem.
  4. W ramach przebudowy wyciętych będzie ponad 26 drzew.
  5. Projekt nie przewiduje bezpiecznego połączenia z przejazdem kolejowym łączącym istniejąca infrastrukturę na ul. Żwirki i Wigury.
  6. Ciąg pieszo rowerowy zaprojektowany jest z kostki brukowej.

Szczegółową opinię stowarzyszenia wraz z projektem i mapami dotyczącymi omawianej przebudowy, można znaleźć pod tym linkiem: http://swidnikmiastodlarowerow.pl/ulica-dworcowa-rekomendacje/

Z tego co mówił, dla gazety Nowy Tydzień, jeszcze w ubiegłym roku (link), wicestarosta Bartłomiej Pejo, zaproponowane wyżej zmiany nie będą raczej mogły zostać naniesione na projekt przebudowy:

” Ciąg pieszo-rowerowy zaprojektowany jest z kostki brukowej bezfazowej. Powierzchnia asfaltowa kolidowałaby z sieciami, które znajdują się pod projektowanym ciągiem. Obszar objęty przebudową położony jest po południowej stronie torów, a ciąg ulicy Dworcowej i Struga włączony jest bezpośrednio do Al. Lotników Polskich. Po stronie północnej, a więc również przy przejeździe kolejowym, Starostwo Powiatowe nie dysponuje terenem. Dlatego nie możemy dokonywać zmian w infrastrukturze drogowej i chodnikowej.”– w tym samym materiale dodał również, że:

” Z uwagi na bardzo ograniczoną szerokość pasa drogowego i dużą ilość zadrzewienia, zaprojektowanie chodnika wraz z oddzielną drogą rowerową było niemożliwe – wyjaśnia wicestarosta Bartłomiej Pejo. – Mając na uwadze interes zarówno pieszych jak i rowerzystów, w przeważającej części, wzdłuż jezdni zaprojektowany jest 3-metrowy ciąg pieszo-rowerowy. Ze względu na miejscowe warunki terenowe i sprawy własnościowe, na odcinku od ul. Deotymy w kierunku lasu powstanie tylko ciąg pieszy o zmiennej szerokości, z miejscowymi przewężeniami”

Do tematu inwestycji na odcinku ul. Dworcowej jeszcze powrócimy.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button