AKTUALNOŚCI

Od dziś Wojewoda Lubelski czasowo zawiesza zajęcia stacjonarne

Decyzją zmieniającą z dnia 9 kwietnia 2021 r., Wojewoda Lubelski- Lech Sprawka– polecił Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast i Zarządom Powiatów województwa lubelskiego czasowe zawieszenie zajęć stacjonarnych do dnia 18 kwietnia 2021 r. w:

  • dziennych domach „Senior+”
  • klubach „Senior+”
  • ośrodkach wsparcia oraz innych placówkach wsparcia dziennego przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia
  • środowiskowych domach samopomocy oraz innych ośrodkach wsparcia pobytu dziennego funkcjonujących na podstawie ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)
  • placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na podstawie ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),
  • warsztatach terapii zajęciowej

Decyzja wojewody podlega natychmiastowemu wykonaniu. Poniżej publikujemy pełną treść opisanej decyzji:

Reklama

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close