AKTUALNOŚCI

Policyjny konkurs na rymowankę

„Bezpieczny pieszy” to konkurs skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie województwa lubelskiego. Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie ułożyć rymowankę (wiersz) promującą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Chodzi o uświadomienie najmłodszym uczniom potrzeby poznania i utrwalenia przepisów ruchu pieszych, a także zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Organizatorem zabawy są: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie oraz Polskim Związkiem Motorowym Zarząd Okręgowy w Lublinie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie samodzielnie ułożonej rymowanki lub wiersza w wersji pisemnej, promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym pieszych.

Zasady uczestnictwa:

Nadesłanie indywidualnie wykonanych prac zawierających: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa i adres szkoły, tel. kontaktowy (do opiekuna prawnego). Każdy uczestnik konkursu, zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie przedstawiciela ustawowego o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek ucznia, klasa, nazwa oraz adres szkoły do której uczęszcza.

reklama reklama

Uczestnicy konkursu zobowiązani są wyrazić zgodę na publikację prac konkursowych oraz przekazania praw autorskich. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do zapisów niniejszego regulaminu.

Prace wraz z pisemnym oświadczeniem przedstawiciela ustawowego (załącznik nr 1 i 2) powinny być przesłane w terminie od 22 kwietnia do 31 maja 2021 r. na adres: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie, ul. Tomasza Zana 45, 20-637 Lublin (za pośrednictwem poczty) lub na adres e-mail: piotr.jedrusiak@lu.policia.gov.pl lub agnieszka.los@lu.policia.qov.pl

Przesłane prace należy zatytułować – Konkurs na rymowankę „Bezpieczny pieszy”. W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu praca nie będzie oceniana.

Czas trwania konkursu:

Od 22 kwietnia do 31 maja 2021 roku – nadsyłanie materiałów

Od 1 do 7 czerwca 2021 roku – ocena nadesłanych materiałów.

Od 8 do 16 czerwca: nagranie (wideo) rymowanek laureatów.

Od 17 czerwca: przekazanie nagród ufundowanych przez WORD i PZM.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close