AKTUALNOŚCI

Gmina Rybczewice: ,,Nieszczęścia chodzą parami”?

Dziś miała odbyć się Sesja Rady Gminy Rybczewice, na której radni mieli zabezpieczyć pieniądze w budżecie gminy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jak czytamy na stronie urzędu, planowana sesja nie odbędzie się, ponieważ dwoje radnych, czyli nowa przewodnicząca rady Magdalena Figura – Wrona i jej zastępczyni, nowa wiceprzewodnicząca rady Aleksandra Jarymek zgłosiły swoją nieobecność.

To miała być pierwsza sesja prowadzona przez nową przewodniczącą lub jej zastępczynię. Czy niezabezpieczenie pieniędzy w terminie przez Radę Gminy Rybczewice, spowoduję, że mieszkańcy mogą stracić możliwość dofinansowania do oczyszczalni ścieków i tężni?

Z informacji jakie uzyskaliśmy w urzędzie, planowana sesja rady została zwołana na wniosek Wójt Gminy Rybczewice Elżbiety Masicz. Jak wynika z planowanego porządku obrad, jednym z jego pierwszych i ważniejszych punktów miała być właśnie wspomniana uchwała w sprawie zabezpieczenia pieniędzy w budżecie przez Radę Gminy na przydomowe oczyszczalnie dla mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczenie pieniędzy jest niezbędne do ogłoszenia przetargu na oczyszczalnie. Jeśli nie zostanie to zrobione w terminie, gmina może znacznie opóźnić się z ogłoszeniem przetargu i wybraniem wykonawcy, w skutek czego nie nie zostaną zabezpieczone środki. Termin realizacji projektu upływa z końcem tego roku.

Drugim, równie ważnym, punktem obrad w zaproponowanym porządku sesji rady miał być wniosek mieszkańców gminy Rybczewice w sprawie tężni. Ten także nie będzie w tym momencie procedowany. Brak podjęcia uchwały rady w tej sprawie, w terminie, również może skutkować utratą już otrzymanego dofinansowania na inwestycję, za którą wnioskują mieszkańcy gminy.

Z przekazanych nam informacji wynika, iż sesja nie odbędzie się w planowanym czasie. Dwa dni przed terminem posiedzenia swoją nieobecność w zastępstwie przewodniczącej zgłosiła jej zastępczyni. Nieobecność przewodniczącej i wiceprzewodniczącej skutecznie spowodują brak osoby prowadzącej obrady Rady Gminy Rybczewice w trakcie zaplanowanej Sesji Rady.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button