AKTUALNOŚCI

Konsultacje projektu ustawy o OSP w Trzeszkowicach

W środę, 19 maja, w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzeszkowicach, w gminie Mełgiew, odbyły się konsultacje projektu ustawy o OSP. W spotkaniu z druhami wziął udział Lubelski Komendant Wojewódzki PSP.

W konsultacjach poza strażakami z terenu gminy Mełgiew, udział wzięli m.in. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski, Komendant Powiatowy PSP w Świdniku st. bryg. Adam Niemczyk, Sekretarz Gminy Mełgiew Anna Dygulska oraz Przewodniczący Rady Gminy Mełgiew Janusz Oleszek.

W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Konsultacje społeczne mają być dialogiem, który doprowadzi do spójnego stanowiska OSP i PSP.

Istotą Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej jest uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Ustawa ma poza tym na celu wzmocnienie ich funkcjonowania we wzajemnych relacjach z gminą, której zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonują. Ponadto, celem ustawy jest przyznanie druhom długo oczekiwanego dodatku emerytalnego, jednolitej legitymacji oraz innych uprawnień.

Prowadzone z udziałem członków OSP konsultacje społeczne projektu ustawy mają doprowadzić do wspólnych i konstruktywnych wniosków, w efekcie których wypracowany zostanie ostateczny projekt ustawy. Wszelkie wnioski i spostrzeżenia będą poddawane analizie i rozważane w celu ich wprowadzenia do projektu ustawy. Wszystko w celu poprawy statusu każdego członka OSP i podkreślenie roli Ochotniczej Straży Pożarnej w bezpieczeństwie.

reklama reklama

Źródło: KG PSP/KP PSP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button