AKTUALNOŚCI

Świdnik: Znamy wyniki głosowania w Spółdzielni Mieszkaniowej

Jak już informowaliśmy wcześniej, 26 maja w Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się Walne Zgromadzenie, a w zasadzie głosowanie dotyczące 6 uchwał. W godzinach od 7 do 19 spółdzielcy lub tez ich pełnomocnicy, mogli oddawać swoje głosy poprzez wrzucenie kart do głosowania do urny wyborczej. Ich głos polegał na zaznaczeniu czy są za, przeciwko bądź wstrzymują się od decyzji wobec każdej z 6 uchwał. Jak widać po wynikach, frekwencja podczas głosowania była wyjątkowo wysoka. Większością głosów członkowie spółdzielni opowiedzieli się przeciwko przyjęciu wszystkich 6 propozycji. Poniżej wyniki dotyczące głosowania nad poszczególnymi uchwałami:

Reklama
 1. Uchwała nr 1/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 26.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 246 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 329 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 24 członków Spółdzielni
 1. Uchwała nr 2/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 26.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania jednostki (Zarządu) z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku za 2020 r.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 246 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 340 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 28 członków Spółdzielni
 1. Uchwała nr 3/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 26.05.2021r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 245 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 345 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 22 członków Spółdzielni
 1. Uchwala nr 4/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 26.05.2021 r. w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 235 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 340 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 39 członków Spółdzielni
 1. Uchwała nr 5/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 26.05.2021 r. w sprawie wystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie i upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku do podejmowania działań w tym zakresie.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 209 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 378 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 23 członków Spółdzielni
 1. Uchwała nr 6/2021 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku poddana pod głosowanie w dniu 26.05.2021 r. w sprawie kierunków rozwoju Spółdzielni za lata 2022—2026.
 • Za przyjęciem uchwały głosowało 261 członków Spółdzielni
 • Przeciwko uchwale głosowało 305 członków Spółdzielni
 • Od głosu wstrzymało się 43 członków Spółdzielni

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button