ŻYCIE I STYL

Jak dzieciństwo wpływa na naszą przyszłość?

To, w jakich warunkach się wychowujemy, jakie mamy możliwości rozwoju oraz w jakim otoczeniu dorastamy, w znacznym stopniu decyduje o naszej dalszej przyszłości. Z okazji Dnia Dziecka Fundacja Świętego Mikołaja przeprowadziła badanie sondażowe i zapytała Polaków jak według nich dzieciństwo wpływa na przyszłość każdego człowieka.

Jak wynika z sondy Fundacji, według 43% badanych dzieciństwo to najważniejszy okres w naszym życiu, bo w tym czasie kształtuje się nasza osobowość. 35% respondentów uważa, że trudności z dzieciństwa mają wpływ na nasza dalsze życie, a 15% ankietowanych odpowiedziało, że dzieciństwo to czas, kiedy zaczynamy rozwijać nasze zainteresowania i talenty. Według 7% osób to przede wszystkim okres, w którym uczymy się funkcjonować w grupie.

Biorąc pod uwagę to, jak dzieciństwo wpływa na nasze dalsze życie, Fundacja Świętego Mikołaja nieprzerwanie od lat prowadzi ogólnopolski program stypendialny, aby dzieci z niezamożnych rodzin mogły tak samo jak ich zamożniejsi koledzy i koleżanki bez przeszkód rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Stypendia otrzymują uczniowie ze szkół podstawowych i średnich. Wynoszą one średnio 200 złotych miesięcznie i są wypłacane jest przez cały rok szkolny. Środki ze stypendium mogą zostać wydane jedynie na cele edukacyjne i rozwój talentów dzieci.

Dzieciństwo to jeden z najistotniejszych momentów ludzkiego rozwoju. Jakość więzi, a także ilość otrzymanego wsparcia w tym okresie istotnie wpływa na nasze poczucie własnej wartości i sprawstwa. Ma związek z przekonaniami jakie posiadamy na temat siebie, innych ludzi i świata. Może łączyć się także z tym, w jaki sposób budujemy swoje relacje i radzimy sobie w obliczu trudności.

Jednym słowem, doświadczenia zdobyte w dzieciństwie, mają ogromny wpływ na poczucie dobrostanu i zdrowie psychiczne w dorosłym życiu.

-Cieszę się, że istnieją takie organizacje jak Fundacja Świętego Mikołaja, która poprzez swoje stypendia i programy rozwojowe, uważnie i w przemyślany sposób udziela wsparcia i towarzyszy młodym ludziom w odkrywaniu siebie. – Joanna Gardynik, psycholożka i tutorka.

Dla co trzeciego Polaka dzieciństwo było to czas przede wszystkim aktywnego poznawania świata i nawiązywania przyjaźni. Co piąta osoba uważa dzieciństwo za najszczęśliwszy okres w swoim życiu i czas beztroskiej zabawy. 22% badanych odpowiedziało, że ich dzieciństwo było skromne (ale wspominają je z sentymentem), a u 27% osób wspomnienia z dzieciństwa wywołują mieszane uczucia ze względu na trudną sytuację rodzinną lub finansową.

Właśnie ze względu na dzieci, które mają trudną sytuację, powstał program Stypendia św. Mikołaja. W kończącym się powoli roku szkolnym wsparcie stypendialne otrzymało 255 dzieci z różnych zakątków Polski, głównie z mniejszych miejscowości. Najwięcej naszych stypendystów z tego roku mieszka w województwie podkarpackim.

Łączna kwota przekazana na rozwój dzieci w postaci Stypendiów św. Mikołaja w roku szkolnym 2021/2022 r. wyniosła ponad 600 000 złotych.

-Obecnie gromadzone są środki na nowy rok szkolny, by od września móc wspierać kolejne dzieci. Pandemia sprawiła, że sytuacja finansowa wielu rodzin pogorszyła się. Każdą darowiznę wpłaconą na nasze konto z okazji Dnia Dziecka zamienimy na stypendium. – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.

reklama reklama

O zdanie na temat dzieciństwa fundacja zapytała także najmłodszych. Maluchy z Przedszkola Integracyjnego numer 45 w Warszawie odpowiedziały między innymi na pytanie o to, kto to jest dziecko i czym dzieci różnią się od dorosłych, a także co według nich jest w życiu najważniejsze. Ich wypowiedzi można posłuchać na kanale YT Fundacji Świętego Mikołaja: https://youtu.be/5a6e8B-2M8w

Fundacja Świętego Mikołaja od ponad 20 lat pomaga dzieciom zajmując się przede wszystkim kwestią dostępności do edukacji. Współpracuje z 300 szkołami z całej Polski prowadząc ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja, w ramach którego każdego roku kilkaset zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin otrzymuje wsparcie. Pomoc trafia do najbardziej potrzebujących uczniów. Więcej informacji: www.mikolaj.org.pl/dziendziecka

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button