EDUKACJA

Czy można zorganizować pożegnanie na koniec roku szkolnego?

Dyrektorka przedszkola skierowała poprzez infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich pytanie, czy będzie mogła zorganizować spotkanie na zakończenie przedszkola po 29 maja (25 dzieci i 25 rodziców). W odpowiedzi wydział obsługi interesantów biura RPO opublikował informację dotyczącą dopuszczalności organizowania takich imprez.

„Prawodawca nie uregulował w odrębny sposób zasad organizacji spotkań na zakończenie roku przedszkolnego bądź szkolnego”, natomiast „generalne zasady dotyczące spotkań lub zgromadzeń zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.) – dalej rozp.RM. Dlatego też spotkanie takie może się odbyć, jeżeli jego organizator zastosuje się do regulacji przewidzianych w powyższych przepisach”.

W tym kontekście biuro RPO przypomina, że „zgodnie z § 26 ust. 15 rozp.RM od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. istnieje zakaz organizowania i udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju. Jednakże w § 26 ust. 15 pkt 2 i 3 rozp.RM od tego zakazu jako wyjątek wskazano organizowanie imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących. Dopuszczono również organizowanie imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży, o których mowa w § 9 ust. 15 pkt 2 rozp.RM”.

Dodatkowo w odpowiedzi na pytanie podkreślono, że „zgodnie z § 26 ust. 16 rozp.RM do liczby osób, o których mowa w ust. 15 pkt 2 i 3, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”. Informacja została sformułowana w oparciu o stan prawny na dzień 27 maja 2021 r.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button