ŻYCIE I STYL

Pandemia pokazała jak wygląda problem wykluczenia cyfrowego wśród uczniów

Fundacja św. Mikołaja przedstawiła raport dotyczący sytuacji edukacyjnej dzieci w Polsce po rozpoczęciu zdalnego nauczania. Okazało się, że wielu nauczycieli wskazało, iż w trakcie pandemii co najmniej jeden z ich uczniów nie uczestniczył w lekcjach zdalnych z powodu braku dostępu do komputera. Sytuacja dzieci z niezamożnych rodzin stała się w tym czasie bardzo trudna.

Z powodu pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku szkoły po raz pierwszy przeszły na zdalne nauczanie, które trwało niemal do końca roku szkolnego2019/2020. Część dzieci z niezamożnych rodzin z dnia na dzień straciło kontakt z nauczycielami. Dzieci, które nie miały w domu komputera, były narażone na ograniczony dostęp do edukacji. W nowym roku szkolnym od października 2020 do połowy maja 2021 uczniowie ponownie uczyli się ze swoich domów. Lekcje odbywały się w formie zdalnej, a zadania przesyłane były za pomocą e-maili bądź platform e-learningowych.

Sytuacja ta pokazała problem wykluczenia cyfrowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce. Aż 48% przebadanych nauczycieli wskazało, że w trakcie pandemii co najmniej jeden z ich uczniów nie uczestniczył w lekcjach zdalnych.

Od momentu pierwszego zamknięcia się szkół i przejścia na nauczanie zdalne zespół Fundacji Świętego Mikołaja prowadził intensywne działania na rzecz pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem edukacyjnym. Wiosną 2020 r. przeprowadzono ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem: „Żebym mogła uczyć się #wdomu”, której celem było zwrócenie uwagi na sytuację dzieci z niezamożnych rodzin zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym z powodu braku odpowiedniego sprzętu do nauki oraz zbiórka środków na pomoc dla tych dzieci.

W marcu 2020 r. przeprowadzono także badanie potrzeb wśród rodziców uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy otrzymywali lub otrzymują stypendium na cele edukacyjne. 52% rodziców odpowiedziało, że zdarzają się sytuacje, w których kilkoro domowników musi skorzystać z jednego komputera w tym samym czasie, np. rodzeństwo w wieku szkolnym lub rodzice pracujący zdalnie. Ponad 30% rodziców stwierdziło, że brakuje im jednego dodatkowego komputera, a kolejnych 6% rodziców ma więcej niż 2 dzieci i brakuje im w domu przynajmniej dwóch komputerów:

„Posiadanie komputera znacznie ułatwiłoby dzieciom naukę. Na razie muszą wystarczyć telefony, ale są nauczyciele, którzy zalecają pracę na komputerze. Nie wszystkie zadania dzieci są w stanie odrobić na komórce.”

„W obecnej chwili brak drukarki to niestety duży problem. Radzimy sobie przepisując do zeszytów zadane ćwiczenia, ale czasami jest tego bardzo dużo i dzieci spędzają dużo czasu na przepisywaniu.”

Łączna kwota przekazana na rozwój dzieci w postaci stypendiów św. Mikołaja w roku szkolnym 2020/2021 r. wyniosła 611 050 złotych. W grudniu 2020 roku wraz z Radiem 357 i firmą AMS przeprowadzono ogólnopolską kampanię pod hasłem: „Czy możesz podarować dzieciom szkołę?” W ramach wspólnej akcji 23 grudnia 2020 r. na antenie radia odbyła się świąteczna licytacja w udziałem słuchaczy, którą poprowadził red. Kuba Strzyczkowski. Jej celem była zbiórka pieniędzy na komputery do nauki dla dzieci, zebrano 398 162 zł.

W okresie od października 2020 r. do maja 2021 r. fundacja przekazała 421 dzieciom w najtrudniejszej sytuacji laptopy z oprogramowaniem odpowiednim do nauki zdalnej. Najwięcej komputerów trafiło do dzieci z województwa podkarpackiego (64) i województwa warmińsko-mazurskiego (59). Było to możliwe dzięki darowiznom od firm:HSBC, IG, PEPCO, słuchaczom Radia 357, Fundacji KPMG, a także hojności wielu osób prywatnych.

źródło: Fundacja Świętego Mikołaja

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button