AKTUALNOŚCI

Od 2022 r. ZUS przejmie obsługę 500 plus

Już od 1 stycznia 2022 r. obsługą i wypłatą świadczeń 500 plus zajmie się ZUS, a środki będą przekazywane wyłącznie bezgotówkowo – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na stronie RCL opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz innych ustaw. Regulacja przewiduje zmianę podmiotu obsługującego świadczenia 500 plus, zmianę zasad składania wniosku o świadczenie oraz zmianę sposobu wypłaty środków beneficjentom.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, celem zmian jest „wyłącznie optymalizacja procesu obsługi świadczenia, poprzez wykorzystanie coraz bardziej powszechnych narzędzi, jakimi są systemy informatyczne oraz położenie nacisku na bezgotówkowe formy wypłaty świadczenia wychowawczego, a także dążenie do zmniejszenia kosztów związanych z przyznawaniem i przekazaniem uprawnionym środków pieniężnych poprzez oparcie się o Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

Autorzy projektu wskazali również, że przyjęcie proponowanych rozwiązań spowoduje istotne odciążenie samorządu terytorialnego. „W wyniku wejścia w życie proponowanych rozwiązań samorządy terytorialne zostaną w perspektywie czasu zwolnione z realizacji zadań związanych z obsługą programu „Rodzina 500+”, co pozwoli im na efektywniejsze realizowanie innych zadań ustawowych, w tym również walkę z obecnym zagrożeniem epidemicznym”.

Projekt przewiduje przede wszystkim zmianę organu właściwego do ustalania prawa do świadczenia wychowawczego w ten sposób, że przestaną nim być wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a stanie się nim ZUS. Oznacza to, że w konsekwencji ZUS m.in.: będzie prowadzić postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, będzie przyznawać i wypłacać świadczenie wychowawcze oraz stanie się właściwym do składania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia i jego wypłaty, w tym wydawania decyzji o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego, zmiany prawa do tego świadczenia albo rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia. Ponadto ZUS zajmie się egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

Projekt zakłada także zmianę sposobu składania wniosku o świadczenie wychowawcze oraz prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia poprzez przejście wyłącznie na tryb elektroniczny. Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie już można złożyć wniosku w postaci papierowej, bezpośrednio w siedzibie urzędu bądź przesłanego za pośrednictwem poczty.

Regulacja przewiduje też zmiany w zasadach wypłaty 500 plus poprzez preferowanie form bezgotówkowych przy wypłacaniu świadczenia wychowawczego, przy równoczesnym wyłączeniu innych metod, wiążących się z koniecznością bezpośredniego kontaktu pomiędzy świadczeniobiorcami a pracownikami urzędu lub operatora pocztowego.

Projekt przewiduje, że nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Wyjątkiem będą m.in. przepisy dotyczące przekazania przez wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) dokumentacji beneficjentów świadczenia do ZUS, które zaczną obowiązywać w dniu wejścia w życie nowej ustawy.

źródło: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button