ŻYCIE I STYL

Ceny poszły w górę- tak wynika z danych GUS

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,4% (przy wzroście cen usług – o 6,1% i towarów – o 3,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług – o 0,3%; ceny towarów utrzymały się na tym samym poziomie).

W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 0,6%) oraz restauracji i hoteli (o 1,1%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc i 0,05 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,5%) oraz łączności (o 0,7%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc i 0,03 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie trans-portu (o 16,5%) oraz mieszkania (o 5,1%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,41 p. proc. i 1,27 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 p. proc.

źródło: GUS

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button