AKTUALNOŚCI

Piaski: Raport do wglądu

Burmistrz Piask Michał Cholewa zachęca wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy do zapoznania się z raportem z działań informacyjnych, które odbyły się na początku roku. Dotyczyły one koncepcji programowej w zadaniu: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma”, Część 1 Odcinek nr 1: Piaski ( koniec obwodnicy ) – Dorohucza ( w. Dorohucza ) długość ok. 12,93 km.

Firma projektowa TPF Sp. z o.o. działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziałem w Lublinie udostępniła materiały mieszkańcom gminy Piaski. Raport zawiera komplet informacji na temat aktualnych rozwiązań projektowych uwzgledniających zasadne wnioski uczestników spotkań konsultacyjnych.

Z materiałami w formie papierowej, wyłożonymi w Urzędzie Miejskim w Piaskach (pokój nr 5 na parterze budynku Urzędu), można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu z pracownikiem Urzędu – pod numerem telefonu 81 58 21 806 i zachowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Z raportem można zapoznać się w okresie od 2 do 16 sierpnia.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button