AKTUALNOŚCI

Świdnik: Wiceburmistrz, sekretarz miasta czy członek PiS?

Do naszej redakcji wpłynął ostatnimi dniami dokument, z którego wynika, że wiceburmistrz Świdnika-Marcin Dmowski został z dniem 29 czerwca zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Ma to związek z oświadczeniem jakie złożył do Zarządu Okręgowego PiS w Lublinie. Dotyczyło ono pełnienia funkcji/stanowiska, które z mocy prawa wyklucza prowadzenie działalności politycznej. O co dokładnie chodzi, wyjaśniamy w poniższym materiale.

„Sporo zamieszania wywołuje członkostwo sekretarza miasta Świdnik Marcina Dmowskiego (zgodnie ze złożonym oświadczeniem majątkowym jest sekretarzem miasta) w partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość. W załączeniu potwierdzenie członkostwa i na dzień objęcia stanowiska sekretarza był on członkiem partii politycznej oraz jak widać kłamał mówiąc, że nie był nigdy w partii politycznej. Jest w niej nadal, tyle, że zawieszony. Wygląda na to, że ponownie w Świdniku sekretarzem jest osoba, która nim być nie może.” – napisał do redakcji LSW24.pl anonimowy informator. Tę wiadomość potwierdził załączając oficjalne pismo datowane na koniec czerwca. Zostało ono podpisane przez Prezesa Zarządu Okręgowego PiS- okręgu nr 6 w Lublinie- Krzysztofa Michałkiewicza.

W Biuletynie Informacji Publicznej świdnickiego Urzędu Miasta widnieje oświadczenie majątkowe wiceburmistrza Marcina Dmowskiego, w którym nie ukrywa, że stanowisko sekretarza faktycznie pełni. Jest ono zgodne ze stanem na dzień 31 maja 2021 roku (zostało złożone jeszcze przed oficjalnym objęciem stanowiska, które nastąpiło 1 czerwca b.r.). Jak tłumaczy M. Dmowski, w rozmowie z naszym portalem, funkcję sekretarza objął, jednak tylko na 3/8 etatu. Stało się to w związku z rezygnacją dotychczasowej sekretarz miasta Ewy Jankowskiej, która wraz z początkiem czerwca objęła stanowisko wiceprezesa w spółce Tauron Wytwarzanie, należącej do państwowej grupy Tauron Polska Energia (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj).

Jednocześnie M. Dmowski podkreśla, że objęcie przez niego tej dodatkowej funkcji nie łączy się ze znaczną podwyżką, a wręcz jest oszczędnością dla Urzędu Miasta, bowiem nie ma sekretarza w pełnowymiarowym czasie pracy. Do swojej dotychczasowej pensji otrzymał on dodatek w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie:

” Według prawa w Urzędzie Miasta musi być stanowisko sekretarza. Moja umowa jest jedynie umową na zastępstwo. Jednocześnie zrezygnowałem z części etatu wiceburmistrza. Teraz pełnię go w zakresie 5/8 etatu. Dodatkowo jednak do moich obowiązków doszedł nadzór nad sprawami administracyjnymi oraz nad edukacją. Znacząco więc zwiększył się zakres moich zadań.” -komentuje zaistniałą sytuację M. Dmowski.

reklama reklama

Czy wiceburmistrz może pełnić jednocześnie funkcję sekretarza?

Tak, jest to możliwe bowiem cytując Dziennik- Gazetę Prawną: „(…) prawnie dopuszczalne jest zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) tej samej osoby na stanowisku sekretarza gminy. Piastujący obie funkcje urzędnik może być zatrudniony na każdym ze stanowisk w niepełnych wymiarach czasu pracy, np. po 1/2 etatu.” (źródło- link).

Jednak w tej sytuacji istotne są również daty. Jak twierdzi osoba, która przesłała nam dokument, M. Dmowski funkcję sekretarza zaczął jeszcze pełnić będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a to jest niegodne z prawem. Wiceburmistrz jednak stanowczo temu zaprzecza:

” Stanowisko, a w zasadzie część etatu na stanowisku sekretarza, objąłem dopiero w momencie przesłania oficjalnego dokumentu do Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie formalności zostały dopełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sugerowanie innego stanu rzeczy to zwykłe insynuacje. „- podkreśla.

Reasumując: zawieszenie M. Dmowskiego w prawach członka PiS nastąpiło z chwilą złożenia przez niego oświadczenia, a to z kolei zostało napisane z dniem objęcia częściowego stanowiska sekretarza, zaś zarządzenie Prezesa Zarządu Okręgowego PiS (o zawieszeniu członkostwa) jest następstwem tego pisma.

Dodajmy, że podczas ostatniej sesji Rady Miasta, burmistrz Waldemar Jakson, odpowiadając na pytanie radnego Roberta Syryjczyka (Klub Radnych Koalicja Obywatelska) dotyczące tego jak wygląda obecnie sytuacja związana z pełnieniem obowiązków sekretarza miasta, odpowiedział, że jest nim cały czas Artur Soboń. Obecnie, po otrzymaniu w 2015 roku mandatu poselskiego, przebywa on jednak na bezpłatnym urlopie, a każdy kto pełni te obowiązki, sprawuje je na zasadzie zastępstwa.

Co z członkostwem w Prawie i Sprawiedliwości?

„Zapytaliśmy więc burmistrzów czy należą do partii politycznej? Na odpowiedź czekaliśmy dość długo, ale w końcu nadeszła. Jak poinformował w niej wiceburmistrz Marcin Dmowski, burmistrz Waldemar Jakson należy do PiS, on sam zaś nie jest członkiem partii i w najbliższym czasie nie zamierza być.” – ten cytat pochodzi z artykułu opublikowanego w Nowym Tygodniu (link). Wynika z niego, że wiceburmistrz M. Dmowski nigdy nie należał do partii politycznej. Tymczasem fakt zawieszenia go w prawach członka, świadczy zgoła o czym innym.

„Słowa, które znalazły się w tym artykule zostały wycięte z kontekstu. Ten konkretny fragment nie był przeze mnie autoryzowany. Nigdy nie zaprzeczałem, że nie należę do tej partii, Obnoszenie się z tym nie jest jednak dla mnie kluczowe w działaniu na rzecz miasta. Na dziś moje członkostwo jest zawieszone, głównie ze względu na moje urzędnicze stanowisko. Nie jestem więc w tym momencie związany politycznie z jakimkolwiek ugrupowaniem.” – wyjaśnia M. Dmowski.

Jak wynika więc ze słów wiceburmistrza sytuacja jaka obecnie ma miejsce w Urzędzie Miasta, dotycząca zarówno objęcia przez niego funkcji sekretarza jak i przynależności do partii politycznej (a w zasadzie jej braku) jest całkowicie zgodna z przepisami. Nie ma tu mowy o żadnych kłamstwach oraz łamaniu prawa. Wszelkie formalności zostały wypełnione zgodnie z wytycznymi.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button