AKTUALNOŚCIŻYCIE I STYL

Od 30 sierpnia straż miejska będzie mogła wystawiać mandaty osobom kierującym hulajnogami elektrycznymi

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nadające strażnikom gminnym i miejskim uprawnienia do wystawiania mandatów osobom kierującym hulajnogami elektrycznymi oraz innymi urządzeniami transportu osobistego.

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wejdzie w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli 30 sierpnia br. Wprowadzenie przewidzianych w nim rozwiązań jest konsekwencją niedawnej nowelizacji Prawa drogowego, która uregulowała status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego.

Dodatkowo ustawa ta określiła zasady obowiązujące uczestników ruchu kierujących hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz rozszerzyła uprawnienia funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) w zakresie kontroli ruchu drogowego. Uzyskali oni uprawnienie do kontroli ruchu drogowego wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń, zatrzymywania ich, a także legitymowania i wydawania im wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch

„Zasadne jest, aby strażnicy straży gminnych (miejskich) posiadali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń nieprzestrzegających zasad wynikających z ww. ustawy” – wskazało MSWiA w uzasadnieniu nowej regulacji.

Rozporządzenie przyznaje uprawnienia do nakładania przez strażników gminnych (miejskich) grzywien w drodze mandatów karnych wobec kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego za nieporuszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

„Zakładanym rezultatem wdrożenia proponowanych zmian będzie wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne (miejskie), w tym zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, poprzez zapewnienie możliwości nakładania sankcji na uczestników ruchu naruszających zasady ustanowione przez nowo wprowadzone przepisy” – czytamy w OSR regulacji.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button