EDUKACJA

Harmonogram egzaminów maturalnych i dla ósmoklasistów

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 24-26 maja; egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja, sesja w terminie głównym potrwa do 23 maja – Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów w nowym roku szkolnym. Taką informację przekazał Serwis Samorządowy PAP.

Zgodnie z komunikatem CKE, w roku szkolnym 2021/2022:egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie w dniach 24-26 maja:

 • 24 maja – będzie egzamin z języka polskiego,
 • 25 maja – z matematyki,
 • 26 maja – z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać ich w maju, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 13-15 czerwca.

Wyniki egzaminu – niezależnie, czy zdawanego w maju, czy w czerwcu – uczniowie poznają 1 lipca, a zaświadczenia o wynikach otrzymają 8 lipca 2022 r.

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2021/2022 w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja. Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

reklama reklama
 • 4 maja – w pierwszym dniu matur – rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.
 • 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki.
 • 6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym
 • 9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii.
 • 10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 12 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 13 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 16 maja rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym
 • 17 maja rano będzie egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym
 • 18 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym
 • 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki.
 • 20 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego
 • 23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Ustne egzaminy maturalne odbędą się w terminie głównym czyli potrwają od 18 do 20 maja. Przeprowadzane zostaną w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Warto jednak zaznaczyć, że egzaminy ustne w roku szkolnym 2021/2022 nie będą obowiązkowe. Organizowane będą tylko dla tych abiturientów, którym wynik z takiego egzaminu będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym wyznaczono termin sesji dodatkowej – 1-15 czerwca. Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przeprowadzone mają być w dniach: 14–15 czerwca.

Wyniki matur CKE ogłosi 5 lipca. Tego też dnia maturzyści otrzymają świadectwa maturalne.

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne. Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 9 września.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również
Close
Back to top button