EDUKACJA

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Tradycyjnie od 23 do 31 grudnia w szkołach potrwa zimowa przerwa świąteczna, dwa tygodnie później rozpoczną się ferie zimowe w pierwszych pięciu województwach. W tym roku ferie zimowe mają się odbyć już tradycyjnie, w czterech turach.

Terminy ferii zimowych 2022

Jako ostatni, od 14 lutego, przerwę zimową będą mieli uczniowie z naszego województwa. Jako pierwsi od nauki odpoczną natomiast uczniowie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

17 – 30 stycznia 2022 r. – Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

24 stycznia – 6 lutego 2022 r. – Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

14 – 27 lutego 2022 r. – Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa od nauki przypadnie w przyszłym roku w dniach od 14 do 19 kwietnia. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 24 czerwca.

Terminy egzaminu ósmoklasisty i matur w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z komunikatem CKE egzamin ósmoklasisty w tym roku szkolnym przeprowadzony będzie w dniach 24-26 maja: 24 maja – będzie egzamin z języka polskiego, 25 maja – z matematyki, 26 maja – z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać ich w maju, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 13-15 czerwca. Wyniki egzaminu – niezależnie, czy zdawanego w maju, czy w czerwcu – uczniowie poznają 1 lipca, a zaświadczenia o wynikach otrzymają 8 lipca 2022 r.

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2021/2022 w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja. Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

4 maja – w pierwszym dniu matur – rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki. 6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii. 10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 12 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 13 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

16 maja rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, 17 maja rano będzie egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, 18 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki. 20 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego.

23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych w terminie głównym potrwa od 18 do 20 maja, będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy ustne w roku szkolnym 2021/2022 nie będą obowiązkowe. Organizowane będą tylko dla tych abiturientów, którym wynik z takiego egzaminu będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym wyznaczono termin sesji dodatkowej – 1-15 czerwca. Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przeprowadzone mają być w dniach: 14–15 czerwca.

Wyniki matur CKE ogłosi 5 lipca. Tego też dnia maturzyści otrzymają świadectwa maturalne. Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne. Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 9 września.

źródło/fot.: PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button