AKTUALNOŚCI

Informacje dla korzystających z wodociągu w Piaskach i Brzeziczkach – 03.09.21

Wielu mieszkańców gminy Piaski wciąż pozostaje bez wody. Cały czas trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do stanu do spożycia. Codziennie pobierane są próbki do badań.

Wczoraj Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku po zapoznaniu się z raportami z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Piaski, wydał decyzję, w której stwierdził warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody poddawanej stałej dezynfekcji. Zaleca jednak, aby osoby szczególnie wrażliwe – małe dzieci i osoby starsze, spożywały wodę ze wskazanego wodociągu po przegotowaniu.

Sytuacja nie zmieniła się jeszcze, jeśli chodzi o ujęcie w Brzeziczkach. Dziś także dostępne są zastępcze punkty poboru wody. Lista punktów na dzień 03.09.2021r:

Wykaz miejscowości zaopatrywanych w wodę z poszczególnych hydroforni:

Ujęcie wody: Piaski

reklama reklama

Miejscowości :

-Piaski (z wyłączeniem ul. Zamojskiej od mostu w kierunku Zamościa),

-Kębłów

Ujęcie wody: Brzeziczki

Miejscowości:

-Brzeziczki,

-Brzezice,

-Piaski Wielkie,

-Emilianów,

-Majdan Brzezicki,

-Józefów,

-Nowiny,

-Piaski Górne

Ujęcie wody: Gardzienice

Miejscowości:

-Gardzienice Pierwsze,

-Gardzienice Drugie,

-Wola Gardzienicka,

-Klimusin,

-Żegotów,

-Młodziejów,

-Giełczew,

-Kolonia Siedliszczki

-Siedliszczki

-Piaski (ul. Zamojska od mostu w kierunku Zamościa)

Ujęcie wody: Wierzchowiska

Miejscowości:

-Wierzchowiska Pierwsze,

-Wierzchowiska Drugie,

-Janówek,

-Wola Piasecka

Ujęcie wody: Bystrzejowice

-Miejscowości:

-Bystrzejowice Pierwsze,

-Bystrzejowice Drugie,

-Bystrzejowice Trzecie,

-Kawęczyn,

-Majdan Kawęczyński,

-Jadwisin,

-Marysin

-Wierzchowiska Drugie (w stronę leśniczówki, droga w stronę lasu)

-Ujęcie wody: Majdan Kozic Górnych

-Miejscowości:

-Majdan Kozic Górnych,

-Majdanek Kozicki,

-Kozice Górne,

-Kozice Dolne

-Majdan Kozic Dolnych

Sięgajcie po bieżące informacje na stronie: www.zukpiaski.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button