AKTUALNOŚCI

Świdnik: Miasto sprzedaje działki

Burmistrz Miasta Świdnik ponownie głosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych należących do Gminy Miejskiej Świdnik.

Ogłoszenie dotyczy pięciu działek:

  1. dz. nr 1450/3 o pow. 1086 m2, położonej w Świdniku przy zbiegu ulic Miętowej 1 i Krańcowej 25
  2. dz. nr 1450/4 o pow. 2268 m2, położonej w Świdniku przy ulicy Krańcowej 27
  3. dz. nr 1450/8 o pow. 1441 m2, położonej w Świdniku przy ulicy Kminkowej 3
  4. dz. nr 1450/10 o pow. 1200 m2, położonej w Świdniku przy ulicy Kminkowej 4
  5. dz. nr 1450/11 o pow. 1260 m2, położonej w Świdniku przy ulicy Anyżowej 3

Wszystkie wyżej wymienione działki posiadają księgę wieczystą nr LU1I/00069372/7 prowadzoną  przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w  Lublinie z siedzibą w Świdniku. W ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej możemy również przeczytać, że:

Wyżej opisane działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone są w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do działek dobry. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Do najbliższego przystanku komunikacji kolejowej oraz samochodowej jest około 300 m a do lotniska około 3000 m. Uzbrojenie techniczne terenu, w którym położone są ww. działki: sieć energetyczna, wodociągowa, gazownicza i kanalizacji sanitarnej.

Jaki jest koszt gminnych nieruchomości?

By wziąć udział w licytacji miejskich nieruchomości należy wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki, które wynoszą dla poszczególnych nieruchomości:

reklama reklama

1. dz. nr 1450/3   –  217 200,00 zł

2. dz. nr 1450/4   –  453 600,00 zł

3. dz. nr 1450/8   –  288 200,00 zł

4. dz. nr 1450/10 –  240 000,00 zł

5. dz. nr 1450/11 –  252 000,00 zł.

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Urzędu  Miasta Świdnik nr 02 1020 3176 0000 5202  0013 8495 w terminie do dnia 24 września 2021 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na konto depozytów Urzędu  Miasta Świdnik.

Kiedy odbędzie się licytacja?

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, w sali obrad Rady Miasta Świdnik (na parterze), w dniu 30 września 2021 r.:

  1. dz. nr 1450/3 –   godz. 900
  2. dz. nr 1450/4 –   godz.1000
  3. dz. nr 1450/8 –   godz.1100 
  4. dz. nr 1450/10 – godz.1200
  5. dz. nr 1450/11 – godz.1300

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych: www.swidnik.pl, www.umswidnik.bip.lubelskie.pl oraz www.monitorurzedowy.pl a także na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu Miasta Świdnik, obok pok. nr 04.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w  Wydziale Inwestycji i Nieruchomości, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, w godzinach pracy urzędu, tel. (81) 751 76 72, e-mail: urzad@e-swidnik.pl.

źródło: BIP UM w Świdniku

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button