AKTUALNOŚCI

Ważne dla sklepików szkolnych i przewodników w muzeach

Do końca września przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne, mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie ze składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni – za okres od lipca do września ubiegłego roku.

Chodzi o przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu pandemii Covid-19. W przypadku prowadzących sklepiki szkolne warunkiem jest spadek przychodu o co najmniej 40 procent w miesiącach, za które firma ubiega się o zwolnienie ze składek. Spadek przychodu należy porównać do sytuacji z września 2019 lub września 2020 roku. Trzeba też mieć potwierdzenie umowy najmu z placówką oświatową obejmującą minimum 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów.

30 września upływa także termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, którzy świadczyli usługi na rzecz muzeów. W ich przypadku warunkiem jest spadek przychodu o co najmniej 75 proc. Należy porównać sytuację z pierwszego miesiąca objętego wnioskiem o umorzenie do tego samego miesiąca z 2019 roku.

Informacje o szczegółowych warunkach wsparcia znajdują się na stronie internetowej ZUS w zakładce „koronawirus”. Wnioski o umorzenie składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do ich umorzenia, będą mogli uzyskać zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie).

źródło: ZUS Lublin

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button