AKTUALNOŚCI

Ponad 77 proc. zaszczepionych chce przyjąć trzecią dawkę, a 22 proc. niezaszczepionych nie wierzy w pandemię

94,9 proc. zaszczepionych dorosłych Polaków nie żałuje decyzji o szczepieniu, a 77,4 proc. zaszczepionych chce przyjąć trzecią dawkę – wynika z wrześniowego sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat.

fot. PAP

69,3 proc. ankietowanych zaszczepiło się lub zapisało na szczepienie, zaś kolejnych 8,2 proc. respondentów ma zamiar zaszczepić się przeciw koronawirusowi. Jednak aż 22,5 proc. zapytanych zadeklarowało, że nie ma zamiaru przyjąć szczepionki przeciw COVID-19.

Zaszczepieni i niezaszczepieni o motywacji

Najczęściej deklarowanym powodem takiego nastawiania był strach przed skutkami ubocznymi, do którego przyznało się 64,9 proc. osób nie zamierzających się szczepić. 52,2 badanych z tej grupy nie wierzy w skuteczność szczepionek, zaś 48,2 proc. jest przekonanych o tym, że nie będą one chroniły przeciwko nowym wariantom wirusa. 21,7 proc. niezaszczepionych stwierdziło, że „nie wierzy w pandemię”.

Zaszczepionych uczestników sondażu BioStat zapytał o powody takiej decyzji. Respondenci najczęściej (73,5 proc. odpowiedzi) wskazywali na obawę przed zachorowaniem na koronawirusa, 62,0 proc. zaszczepionych zadeklarowało, że uważa to za konieczne dla zwalczania pandemii, zaś motywacją 56,1 proc. była obawa o zdrowie bliskich. Odpowiedzi nie sumują się do 100, gdyż można było wskazać kilka powodów.

Chęć wyjazdu na wakacje wskazało jako motywację do szczepienia 20,7 proc. osób z tej grupy. 27,7 proc. zaszczepiło się, bo chce bez ograniczeń korzystać z usług (np. z restauracji), a 14,9 proc. – brać udział w imprezach. Aby nie stracić pracy, zaszczepiło się 8,2 proc. osób w tej grupie.

Wśród zaszczepionych uczestników sondażu 26,7 proc. stwierdziło, że po przyjęciu szczepionki odczuwali skutki uboczne (NOP). Tylko co czwarty z odczuwających NOP (25,9 proc.) zgłosił ten fakt lekarzowi. Niemal 2/3 (64,5 proc.) odczuwało łagodne działania niepożądane, 29,2 proc. twierdzi, że skutki uboczne po szczepieniu były poważne, zaś 5,7 proc. nie wie, jaki miały charakter.

94,9 proc. zaszczepionych nie żałuje swej decyzji, natomiast 5,1 proc. – przeciwnie.

Pytanie o trzecią dawkę

Chęć zaszczepienia się trzecią dawką szczepionki, gdy tylko będzie to możliwe, wyraziło 77 proc. zaszczepionych uczestników badania (82 proc. mężczyzn i 73 proc. kobiet).

Im starsi respondenci, tym częściej zainteresowani byli przyjęciem dawki przypominającej. Najliczniej trzecią dawką szczepienia zainteresowani są ankietowani w wieku powyżej 55 lat (81,3 proc.), podczas gdy największą grupę nie zamierzających się szczepić po raz trzeci odnotowano w grupie wiekowej od 18 do 24 lat (42,8 proc.).

Z dziećmi ostrożnie

Tylko 43,7 proc. rodziców dzieci w wieku powyżej 12 lat zamierza je zaszczepić przeciw koronawirusowi, natomiast 36,1 proc. nie ma takiego zamiaru. Co piąty rodzic (20,2 proc.) pozostaje niezdecydowany.

Ankieterzy zapytali również o opinie na temat horyzontu czasowego powrotu świata do normalności po pandemii. Co trzeci badany (33,6 proc.) uważa, że będzie on możliwy dopiero za kilka lat, natomiast 16,7 proc. jest zdania, że nigdy to nie nastąpi. Przekonanych o tym, że nastąpi to w ciągu najbliższych kilku miesięcy lub około roku jest odpowiednio 14,2 proc. i 23,2 proc. ankietowanych.

Uczestników badania zapytano również o to, jak oceniają dotychczasowe wysiłki w zwalczaniu pandemii – zarówno instytucjonalne, jak indywidualne. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że najwyżej oceniane jest zaangażowanie medyków – ponad dwie trzecie ankietowanych (67,4 proc.) uznaje ich wysiłki za skuteczne, z czego co czwarty (26,9 proc.) za zdecydowanie skuteczne. Polacy najbardziej krytyczni są wobec wysiłków rządu RP (w sumie 45,0 proc. opinii negatywnych) oraz samorządów (31,1 proc. opinii negatywnych).

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadzono od 18 do 20 września br. na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

źródło: PAP

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button