ŻYCIE I STYL

„Stypendium zmienia życie”

Stypendium św. Mikołaja to stypendium na cele edukacyjne, które otrzymują co miesiąc przez cały rok szkolny uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z różnych zakątków Polski, najczęściej z małych miejscowości.

Otrzymane stypendium dziecko może przeznaczyć na rozwijanie swoich talentów, zakup niezbędnych szkolnych pomocy, opłacenie kursów językowych czy obozów sportowych. Na koniec roku szkolnego każdy stypendysta przesyła sprawozdanie ze swoich osiągnięć wraz z raportem z wydatkowania stypendium.

Kampania fundacji ma za zadanie zwrócić uwagę na sytuację zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin. Przygotowano specjalną stronę internetową mikolaj.org.pl/stypendium, na której można znaleźć informacje dotyczące Stypendiów św. Mikołaja oraz historie przyjaciół Świętego Mikołaja m.in: dziennikarki Marty Januszewskiej, aktorki Edyty Jungowskiej, dziennikarza Artura Andrusa i pisarzy – Magdaleny Witkiewicz i Wojciecha Widłaka.

Głosu do promocyjnego spotu radiowego użyczyła aktorka Edyta Jungowska, ambasadorka Stypendiów św. Mikołaja, która opowiedziała również swoją historię.

„Myślę, że to jest kluczowe w życiu każdego dziecka, a potem młodego człowieka – spotkać na swojej drodze kogoś, kto w ciebie uwierzy, kto cię zauważy i kto pokaże ci twoje mocne strony. Dlatego tak cenne są takie miejsca jak ogniska pozaszkolne, kółka zainteresowań i inne zajęcia rozwojowe. I nie mam tu na myśli takich zajęć, które wycieńczają dziecko, ale takie, które wspierają dziecko w jego rozwoju”. – mówi aktorka Edyta Jungowska.

reklama reklama

-Nasi stypendyści to wyjątkowe dzieci. Dobrze się uczą, mają marzenia dotyczące przyszłości i liczne zainteresowania, a poza tym angażują się w pomoc innym, działają jako wolontariusze lub po prostu pomagają potrzebującym ze swojego otoczenia. Właśnie takie dzieci chcemy wspierać także w tym roku szkolnym. – dodaje Antonina Grządkowska, koordynatorka Stypendiów św. Mikołaja.

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button