AKTUALNOŚCI

Trawniki: „Mamy rzeczywistość taką jaką mamy.”

30 września obradowali Radni Gminy Trawniki. Podczas sesji zostało poruszonych kilka bardzo istotnych kwestii dotyczących m.in. przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Trawniki- Fajsławice czy zmian w opłatach komunalnych. Wójt Gminy Trawniki Damian Daniel Baj przedstawił także działania jakie zostały podjęte w kwestiach dotyczących spisu powszechnego czy szczepień na koronawirusa. Odniósł się również do wydatków finansowych na drogi czy remonty w szkołach. Nie zabrakło także tematu termomodernizacji.

Koszty w górę

Jednym z pierwszych punktów obrad sesji Rady Gminy w Trawnikach jest sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym. Podczas swojej wypowiedzi Damian Daniel Baj odniósł się do wciąż rosnących kosztów związanych m.in z realizacją inwestycji:

„Wszelkie usługi, dostawy, roboty drożeją w sposób gwałtowny, o wiele szybciej niż oficjalna inflacja- ta prawie 6 procentowa. Dla przykładu: podczas planowania budżetu na rok 2021, jeszcze w październiku 2020 roku, oceniliśmy, że wystarczy nam około 80 tysięcy złotych na realizację robót brukarskich wokół szkoły. Rzeczywistość lipca 2021 pokazała nam, że praktycznie taki sam zakres robót wycenił rynek na 130 tysięcy złotych. Musiałem to dodać zarządzeniem, żeby inwestycję zrealizować jeszcze przed końcem wakacji.”

To, jak podkreślił wójt, jednak nie koniec informacji dotyczących wyższych cen. W przyszłym roku szykuje się znaczna podwyżka na dostawę energii elektrycznej:

” W temacie tych dramatycznie rosnących kosztów, warto przedstawić Państwu wynik przetargu na dostawę prądu. Jak wiecie realizujemy to od lat z innymi gminami żeby mieć większą siłę przetargową. Podajemy liczniki całej gminy, wliczamy też spółkę żeby zwiększyć wolumen sprzedaży. W wyniku przetargu, do którego przystąpiło aż 11 firm energetycznych, koszt dostaw energii wzrasta nam o 41% w następnym roku.”– jak dodał wójt sam koszt dostaw energii to wydatek o ponad 200 tysięcy złotych większy niż w roku bieżącym. Bez energii jednak nie ma możliwości, by świeciły się latarnie, funkcjonowała przepompownia wody czy lokalne szkoły. Wójt nawiązał również do przetargu na energię elektryczną w Warszawie. Tam z kolei koszty wzrosły aż o 65%.

Rosnące koszty, chociażby energii, mają również bezpośrednie przełożenie na wzrost cen za odbiór odpadów komunalnych, czego nie udało się również uniknąć w Gminie Trawniki. Podczas sesji radni musieli się więc zająć także nowymi stawkami opłat. Udało się jednak, tym razem, uniknąć drastycznych podwyżek.

Wzrost o 3 złote

Dokładnie o trzy złote wzrośnie teraz miesięczna stawka za odbiór śmieci. Zamiast 13 zł. trzeba będzie zapłacić 16 zł. Analogiczny wzrost dotyczy również tych mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie. W tym wypadku będzie to 15 zł zamiast dotychczasowych 12 zł. Nie zmieniła się metoda ustalenia opłat. Obowiązywać będzie więc dotychczasowa zasada, czyli opłaty naliczane jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Oznacza to, że jeśli daną nieruchomość zamieszkuje 4 osobowa rodzina to miesięczna opłata wyniesie 4 x 16 zł czyli 64 zł. Nowe stawki wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Co warto podkreślić, wzrost stawek nie pokryje, mimo wszystko, całkowitych kosztów wywozu śmieci. W systemie jest obecnie 7 270 osób deklarujących mieszkanie w Gminie Trawniki, 24% z nich zadeklarowało kompostowanie przez co płacą mniejszą stawkę. Łączna roczna kwota jaka powinna być zbierana od mieszkańców to więc 1 113 492 zł. Jednak, ze względu na pewne opóźnienia we wpłatach czy też ich brak, realne wpływy za opłaty komunalne szacowane są na poziomie 1 050 000 zł. rocznie.

” Próbowaliśmy na wszystkie sposoby zwiększyć liczbę osób, które zadeklarowały, że mieszkają w gminie, bo mamy w ewidencji na tę chwilę 8 780. Przyniosło to jakieś skutki, bo około 50 osób. Jednak rzeczywistość spisu powszechnego pokazuje, że dużej liczby osób w naszej gminie nie ma. (…) Można szacować, że jest jakaś grupa osób 100-200, którą bardzo trudno znaleźć i każda gmina się z tym boryka, bo koszty poszukiwania, pilnowania każdego miesiąca przewyższają potencjalne zyski czyli trzeba stworzyć etat, by szukać tych osób. Mamy rzeczywistość taką jaką mamy.”– komentował sytuację w gminie wójt D. Baj.

W 2019 roku Gmina Trawniki do opłat za odbiór odpadów komunalnych musiała dopłacić 283 tysiące złotych, w 2020 roku kwota ta była nieco mniejsza, bo wyniosła 160 tysięcy złotych. Jednak 2021 rok nie przyniósł poprawy, a wręcz przeciwnie. Szacuje się, że kwota jaką gmina będzie musiała dopłacić, za jeszcze bieżący rok, to aż 400 tysięcy złotych. Skąd taka kwota? Radnym i mieszkańcom podczas sesji wyjaśniał wójt D. Baj:

” Ze względu na podważanie stałe przy każdym przetargu za odbiór tony, za ten podwójny wywóz w okresie od kwietnia do października, który teraz na szczęście sejm uchwalił i wreszcie się on skończy, za to że zwiększa się liczba tych ton i jednocześnie na PSZOK-u pewne szaleństwo, które próbowaliśmy zatrzymać. Te limity są wykorzystywane jednak w dużej liczbie i jeśli chodzi o sytuację obecną to mamy, w 2021 roku, właśnie 400 tysięcy złotych więcej.”

Co warto podkreślić to, to że wszystkie odpady przywiezione na PSZOK muszą zostać również wywiezione i to jeszcze w tym samym roku. Ostatni transport opon z punktu kosztował 19 tysięcy złotych.

1 375 000 zł to szacowane, realne wpływy z opłat za odpady komunalne od mieszkańców- przy stawce 16 zł od osoby. Oznacza to jednak, że Gmina Trawniki będzie musiała, mimo wszystko, dołożyć z budżetu około 200 tysięcy złotych, by bilans się zrównoważył. Przy stale rosnących kosztach za chociażby prąd, inwestycje czy od przyszłego roku pensje minimalną- jest to jedyna, realna kwota jaką może wyłożyć Gmina Trawniki, by budżet się spinał- podkreślał wójt.

Radni przyjęli argumentację i wyjaśnienia wójta. Uchwała dotycząca nowych stawek za odpady komunalne została przyjęta jednogłośnie 15 głosami za.

Apelują w sprawie drogi

Kolejnym bardzo ważnym tematem, jaki pojawił się podczas sesji Rady Gminy Trawniki, była kwestia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku Trawniki-Fajsławice. W tej sprawie radnym został przedłożony apel skierowany do Zarządu Województwa Lubelskiego.

W piśmie zaapelowano do władz wojewódzkich o podjęcie działań mających na celu przebudowę drogi w związku z tragicznym. a nawet katastrofalnym stanem jej nawierzchni. Chodzi dokładnie o 6 kilometrowy odcinek pomiędzy Trawnikami a Fajsławicami. Podkreślono, że droga służy wszystkim mieszkańcom województwa lubelskiego, jako istotny szlak komunikacyjny- skracając jednocześnie drogę od strony Włodawy do Zamościa. Ponadto jest łącznikiem pomiędzy innymi drogami wojewódzkimi. Argumentowano również, ze droga 838 jest bardzo ważna dla codziennego transportu zarówno mieszkańców Gminy Trawniki jak i Gminy Fajsławice. Podniesiono, że stan drogi jest niebezpieczny dla zdrowia i życia mieszkańców, nie tylko ze względu na jej nawierzchnię ale także na brak odpowiedniego pobocza i chodników. Stąd właśnie prośba o podjęcie pilnych i doraźnych działań związanych nie z remontem, a z całkowitą przebudową odcinka.

” W roku 2018 i 2019 były głosy, że będzie to niezwłocznie wykonywane dalej, natomiast z takich źródeł poważnych wiem, że nie ma tutaj jeszcze nawet projektu. co dalej z tym zrobić. Pojawiają się głosy o jakichś ewentualnych doraźnych remontach podczas gdy my mieszkańcy doskonale wiemy, że to jest pozbawione sensu. Kiedy zwróciłem się w tamtym roku, a nawet na początku tego roku, do Zarządu Generalnych Dróg Wojewódzkich o wykonanie przejść na Państwa postulaty m.in. przy kościele, otrzymałem oczywiście taką sztampową odpowiedź, że jeżeli gmina dołoży 50% to może zarząd się pochyli. Jednak, patrząc na stan tej drogi, naprawdę nie ma sensu wydatkować grubych pieniędzy jako udziału gminy. Do starego sukna nowej łaty się nie przypina.”– zachęcał do przyjęcia apelu przez radnych wójt. Dodał również, że ten odcinek, ze względu na swój stan, wyróżnia się niechlubnie na tle całej drogi, należy więc dać impuls, by Zarząd Wojewódzki pochylił się nad tą inwestycją i rozpoczął dyskusję nad problematycznym stanem odcinka.

Po krótkiej dyskusji, w której radni podkreślali, że przebudowa odcinka jest niezwykle potrzebna oraz, że do tej pory województwo inwestowała, co widać, nie małe środki również w gminie Trawniki, głos zabrał sekretarz Gminy Trawniki Dariusz Kołodziejczyk, który podkreślił iż wiele z dofinansowań pochodziło jeszcze ze środków przeznaczonych w poprzedniej kadencji. Podkreślił również, że kluczowa w tej inwestycji jest dokumentacja projektowa, której mimo rozmów od przeszło dwóch lat, jak nie było tak nie ma.

” Nie ruszymy do żadnego programu operacyjnego ani nie zdobędziemy żadnych środków zewnętrznych jeśli uzgodnień czy pozwoleń nie będzie. Niedawno oddany był most i część drogi wojewódzkiej- to ten proces inwestycyjny był rozpoczęty jeszcze około 2014, 2015 roku. Dobrze, że zostało to dokończone, do mostu na rzece Wieprz. Tutaj nie dzieje się niestety nic. Dobrze, że Pan Wójt podjął działania w tym kierunku.”– dodał również, że względu choćby na drzewa które znajdują się przy drodze sam proces środowiskowy będzie dość długi. Bez dokumentacji nie da się również wpisać tej inwestycji do chociażby wieloletniej prognozy finansowej województwa. Potrzebne są więc natychmiastowe działania, apel zdaniem D. Kołodziejczyka jest więc bardzo potrzebny.

Opinię wójta i sekretarza, radni poparli jednogłośnie. Apel został więc przyjęty. Całą sesję można obejrzeć pod poniższym linkiem:

https://youtu.be/bcsDRKlt12w

Pełna treść apelu:

APEL
Rady Gminy Trawniki
do Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku Trawniki – Fajsławice

Rada Gminy Trawniki zwraca się z apelem do Zarządu Województwa Lubelskiego o podjęcie działań w sprawie przebudowy tragicznego stanu sześciokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 838 na odcinku pomiędzy miejscowością gminną Trawniki a miejscowością gminną Fajsławice.

Droga wojewódzka nr 838 służy części mieszkańców Województwa Lubelskiego jako ważny szlak komunikacyjny wydatnie skracający drogę od strony Włodawy i okolic w kierunku Zamościa. Droga ta jako skrót łączy drogi krajowe nr 12 i 17, a w przypadku zdarzeń komunikacyjnych stanowi także alternatywny objazd tymi drogami dla transportu ciężkiego i osobowego. Planowana budowa drogi ekspresowej S12 (z węzłem Dorohucza łączącym się z drogą wojewódzką nr 838) jak również planowana w ramach Centralnego Portu Lotniczego budowa linii kolejowej nr 54 relacji Trawniki – Krasnystaw wzmocni funkcje użytkowe przedmiotowego odcinka drogi. Obecnie umiarkowany ruch, w dużej mierze powodowany znanym wielu użytkownikom tragicznym stanem drogi – po wybudowaniu węzła S12, budowie węzła przesiadkowego CPK, a zwłaszcza po poprawie stanu nawierzchni – ulegnie zwielokrotnieniu.

Droga wojewódzka nr 838, poza wymienionym znaczeniem komunikacyjnym i gospodarczym dla części mieszkańców województwa, ma ogromne znaczenie  dla mieszkańców gminy Trawniki i mieszkańców gminy Fajsławice.
Dla mieszkańców sąsiedniej gminy Fajsławice jest to najkrótsze połączenie  w kierunku Włodawy czy Chełma, jak też w kierunku rekreacyjnej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Wielu mieszkańców gminy Fajsławice dojeżdża do lokalnie ważnego zakładu pracy w Trawnikach „NICOLS”, lub też odstawia swoje  plony do elewatora zbożowego w Trawnikach. Na początkowej części odcinka od strony drogi nr 17, ze względu na brak chodnika, znaczna część mieszkańców Fajsławic (w tym uczniowie szkoły podstawowej)  poruszają się po jezdni  lub po rozjeżdżonym poboczu.

Z kolei dla mieszkańców gminy Trawniki przedmiotowy sześciokilometrowy odcinek ma wręcz fundamentalne, podstawowe znaczenie. Poza znaczeniem komunikacyjnym połączenia z drogą krajową nr 17 i nr 12, przedmiotowy odcinek drogi nr 838 przez 1,7 km przebiega przez ścisłe centrum i gęstą zabudowę największej miejscowości gminnej Trawniki, która (wraz z Kol. Trawniki) liczy ponad 3,5 tys. mieszkańców.

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button