AKTUALNOŚCI

Stwierdzono przydatność wody do spożycia z wodociągu Trzeszkowice

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Trzeszkowice zaopatruje w wodę ok. 1841 mieszkańców miejscowości: Trzeszkowice, Krzesimów, Piotrówek, Janówek, Janowice i Józefów.

W połowie września Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku stwierdził przekroczenie wartości parametru mikrobiologicznego w wodzie z tego ujęcia. W związku z tym, zostało wyłączone z eksploatacji. Mieszkańcy korzystali w wody z wodociągu Jacków (miejscowości: Janowice, Janówek, Józefów, część miejscowości Trzeszkowice) oraz z wodociągu Łęczna (miejscowości: Krzesimów, Piotrkówek, część miejscowości Trzeszkowice i miejscowości Józefów).

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody i przedstawieniu ich do PPIS w Świdniku ponownie dopuszczono do spożycia wodę pochodzącą z wodociągu Trzeszkowice. Decyzję wydano w oparciu o sprawozdania z własnych badań jakości wody. Analiza wody pobranej do badań wykazała, że spełnia wymagania objęte monitoringiem w zakresie wymaganych parametrów.

reklama reklama

Mając jednak na uwadze ochronę zdrowia konsumentów, woda dostarczana z wodociągu jest poddawana stałej dezynfekcji. Zalecane jest jej przegotowanie do spożycia w przypadkach wykorzystywania wody do celów konsumpcyjnych przez osoby szczególnie wrażliwe.

Ostateczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zostanie wydana po przeprowadzeniu badań jakości wody, która nie jest poddawana dezynfekcji, przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdniku w ramach bieżacego nadzoru sanitarnego.

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button