AKTUALNOŚCI

Tak jak w przypadku Spisu Powszechnego, udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy

Od 12 do 24 listopada zostanie przeprowadzone badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Chodzi o sprawdzenie jakości danych pozyskanych w spisie. Wyniki mają też umożliwić udoskonalanie przyszłych spisów i badań.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.

Z tymi, którzy zostali wylosowani do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny, dzwoniąc z numeru: 22 828 88 88. Pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania. Ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN czy majątek. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl. Wywiad ma trwać ok. 10 minut.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Podobnie jak w przypadku Spisu Powszechnego, udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button