AKTUALNOŚCI

Aplikacja „kwarantanna domowa” jest obowiązkowa

Każdego dnia zwiększa się liczba osób objętych kwarantanną domową. To osoby, które miały kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem. Policja przypomina o obowiązkach związanych z tą sytuacją. To nie tylko zakaz opuszczania miejsca odbywania kwarantanny, ale także obowiązek zainstalowania i używania aplikacji „Kwarantanna domowa”.

W trakcie trwania pandemii koronawirusa, jednym z zadań funkcjonariuszy jest sprawdzenie, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się pod wskazanym adresem. Każdego dnia policjanci na Lubelszczyźnie otrzymują informacje dotyczące osób, podlegających kwarantannie domowej. Umundurowani policjanci weryfikują, czy osoby te znajdują się w miejscu kwarantanny oraz, czy nie potrzebują pomocy. Zebrane informacje są na bieżąco przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów.

Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od 1 kwietnia 2020r. dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji „Kwarantanna domowa”. Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store.

Za złamanie kwarantanny może zostać nałożona grzywna do 5 tysięcy złotych.

Z obowiązku tego zwolnione są wyłącznie osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

reklama reklama

Osoby, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi, nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji Kwarantanna domowa mogą zostać ukarane karą grzywny lub nagany. Korzystanie z Aplikacji nie zwalnia z konieczności przestrzegania obowiązków jakie przepisy nakładają na osoby poddane kwarantannie.

Podstawa prawna: art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 1842, z późn. zm.).

źródło: KWP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button