AKTUALNOŚCI

Szpital w Świdniku z certyfikatem akredytacyjnym

Świdnicki szpital spełnia wysokie normy jakości. Potwierdza to uzyskany przez placówkę we wrześniu certyfikat akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia. W czwartek Jacek Kamiński, dyrektor SPZOZ w Świdniku, poinformował o pomyślnym zakończeniu procesu akredytacji, rozpoczętym w 2017 roku.

Taki proces, w Polsce, jest prowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostkę podległą Ministerstwu Zdrowia. Akredytacja uzyskiwana jest na 3 lata.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywna ocena w ramach tzw. przeglądu akredytacyjnego dokonywanego przez zespół odpowiednio przeszkolonych wizytatorów oceniających spełnianie ściśle określonych wymogów dla jednostki. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości przyznają punkty w oparciu o ustalone kryteria, a te decydują czy dany szpital znajdzie się na liście akredytowanych.

Akredytacja skierowana jest dla pacjentów i pracowników szpitala, ma zapewnić im wysoką jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych. Korzyści wynikające z akredytacji obejmują m.in: ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu o naukowe podstawy, monitorowanie własnej działalności, poznanie oczekiwań pracowników czy sprzyjanie konkurencyjności szpitala.

SPZOZ Świdnik

Obecnie akredytacją może pochwalić się 11 szpitali w województwie lubelskim:

reklama reklama

Chełm – SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE

Krasnystaw – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE

Lublin – 1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lublin – CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI

Lublin – SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE

Lublin – SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE

Lublin – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Świdnik – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Włodawa – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE

Zamość – „ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zamość – SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button