AKTUALNOŚCI

Trawniki: Radni wyrazili zgodę na pomoc finansową dla powiatu

We wtorek 16 listopada Rada Gminy Trawniki jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1812 L Ewopole – Wólka Kańska”. Pomoc gminy dla powiatu wyniesie 453 194, 78 zł, czyli o ponad 150 tysięcy złotych więcej niż zakładano jeszcze w połowie roku. Warto dodać, że z inicjatywy Wójta Gminy Trawniki Damiana Daniela Baja oraz radnego powiatowego/sekretarza gminy Dariusza Kołodziejczyka, na inwestycję udało się pozyskać także pomoc finansową od Powiatu Chełmskiego oraz Gminy Rejowiec Fabryczny. Ich wkład wyniesie łącznie 170 000 zł.

Jeszcze w połowie tego roku, a dokładnie 25 czerwca, Rada Gminy Trawniki podjęła uchwałę intencyjną zakładającą pomoc finansową Powiatowi Świdnickiemu w Świdniku na realizację odcinka (długości ok. 1,3 km) drogi Ewopole- Wólka Kańska. W tamtym momencie zakładano, że pomoc Gminy Trawniki wyniesie około 300 tysięcy złotych. Jak mówił podczas ostatniej sesji Rady Gminy wójt Damian Daniel Baj:

” Wedy kosztorys szacunkowy dla tej inwestycji wynosił 1,7 miliona złotych. Szanse, że roboty drogowe były wtedy sprzedawane za około 75% wartości kosztorysowej dawały taki wymiar, że wspólnie można było szacować, że zrealizujemy tę drogę w okolicach 300 tysięcy złotych. Mówiłem wtedy Państwu, że może być potrzeba zwiększenia tych środków. Poprosiłem wtedy też pisemnie starostwo żeby niezwłocznie przystąpić do przetargu, jednak ogłoszenie nastąpiło później, we wrześniu, a ostatecznie otwarcie przetargu nastąpiło 12 października przy czym zmieniony kosztorys wynosił już nie 1, 7 miliona a 2,1 mln.”

Najdroższa oferta na realizację drogi opiewała na 2,6 mln zł, najtańsza ze złożonych zaś na 1,6 mln zł- i to właśnie ona została wybrana w przetargu. Środki na zadanie będą pochodzić po części z subwencji drogowej- ok. 520 tys. zł; po połowie od Powiatu Świdnickiego i Gminy Trawniki – po około 450 tys. zł. oraz od samorządów Powiatu Chełmskiego i Rejowca- łącznie ok. 170 tys. zł. Wsparcie dwóch ostatnich jednostek udało się pozyskać m.in. dzięki rozmowom prowadzonym przez przedstawicieli Gminy Trawniki:

” Pojechałem na spotkanie i tam rozmawialiśmy, bo celem było uzyskanie jeszcze dodatkowej pomocy tak by łącznie 4 samorządy zrealizowały tę drogę. Oczywiście Powiat Chełmski i Gmina Rejowiec Fabryczny, ze swojej strony, od strony powiatu chełmskiego, już 3 lata temu zrealizowały drogę i poniosły koszty ale włączyły się i łącznie uchwały tych dwóch samorządów opiewają na kwotę 170 tysięcy złotych, co pomniejsza łączny wkład nasz i powiatu świdnickiego.”– podkreślał podczas sesji wójt D. Baj dodając jednocześnie, że inwestycja nie miałaby szans na zrealizowanie bez wkładu z Gminy Trawniki.

Co istotne, w trakcie wyjaśnień składanych Radzie Gminy Trawniki, wójt wskazywał także na wagę inwestycji nie tylko użytkową ale przede wszystkim gospodarczą. Droga bowiem służy mieszkańcom m.in z powiatu chełmskiego jako dojazdowa do pracy czy do sklepów znajdujących chociażby w Trawnikach- co wpływa rozwojowo zarówno na tę miejscowość jak i na gminę. Lepszy dojazd spowoduje więc, że środki zwydatkowane na poprawę stanu drogi będą w przyszłości procentować.

„Dlatego, mimo że jest to duży ciężar finansowy dla nas, i doskonale wiemy i ja i Państwo, że nie koniecznie mamy ochotę partycypować w takim wymiarze 50% brakujących środków już po wszelkich dofinansowaniach ale sprawa jest zero jedynkowa i wnoszę aby rada przyjęła tę uchwałę.” – apelował na sesji Rady Gminy Trawniki wójt D. Baj.

Jak już zostało wspomniane na początku artykułu, radni przychylili się do opinii wójta, jednogłośnie przyjmując procedowaną uchwałę.

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button