AKTUALNOŚCIŻYCIE I STYL

Piaski: Zbiórka dla dzieci z placówki „Nasz Dom” w Rybczewicach. Każdy może pomóc

Zespół Szkół w Piaskach prowadzi zbiórkę darów dla wychowanków Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „Nasz Dom” w Rybczewicach Drugich. Ważnym aspektem wychowania jest kształtowanie wśród młodego pokolenia postawy otwartości na niesienie pomocy innym. Charytatywność to cecha działań mających na celu niesienie pomocy ludziom, którzy jej potrzebują. Cechuję ją bezinteresowność i dobroczynność.

Od 24 listopada do 5 grudnia w Zespole Szkół w Piaskach zbierane będą dary na rzecz potrzebujących dzieci, które mieszkają w placówce „Nasz Dom ” w Rybczewicach Drugich. Potrzebne są środki czystości, kosmetyki, słodycze, ręczniki, pościel, przybory szkolne itp. Wspierając tę inicjatywę można pomóc i sprawić by wiele osób poczuło się lepiej. Dary można dostarczać do Zespołu Szkół w Piaskach, Piaski ul Partyzantów 19 – pokój Pani Pedagog oraz do Zespołu Szkół w Piaskach, Szkoła Branżowa I z lokalizacją w Trawnikach, Trawniki 264 – pokój Pani Pedagog lub opiekuna praktyk. Do udziału w akcji zachęca wszystkich Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Piaskach.

Reklama

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button