AKTUALNOŚCI

Konkurs na rymowankę: „Bądź widoczny – odblaski ratują życie”

Komenda Powiatowa Policji w Świdniku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na rymowankę, dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym podkreśleniem ważności używania elementów odblaskowych. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Świdniku.

Konkurs „BĄDŹ WIDOCZNY – ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE” przeznaczony jest dla uczniów szkół z terenu powiatu świdnickiego. Wierszyki oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.

Rymowanka powinna składać się maksymalnie z 4 zwrotek, a w jej treści musi znaleźć się co najmniej 5 wyrazów w dowolnej odmianie: odblaski, bezpieczeństwo, droga, widoczny, ratują życie.

Do pracy należy dołączyć informację zawierającą:

– imię i nazwisko autora utworu,

reklama reklama

– wiek autora utworu,

– nazwa szkoły do której uczęszcza autor utworu,

– numer telefonu kontaktowego do opiekuna ucznia, jego adres e-mail,adres zamieszkania oraz oświadczenie jednego z opiekunów prawnych, że zapoznał się z regulaminem konkursu. Szczegóły

Pracę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: magdalena.szczepanowska@lu.policja.gov.pl w terminie do 24 grudnia. Rozstrzygnięcie – 30 grudnia. Jak zapowiadają organizatorzy, na uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button