AKTUALNOŚCI

Bezpieczne świętowanie

Przed nami oczekiwana noc sylwestrowa, czas szampańskiej zabawy. Wiele osób chce ten czas przeżyć w niezapomniany i huczny sposób. Pamiętajmy jednak, że niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi może zakończyć się poważnym uszkodzeniem ciała. Warto więc zadbać o to, aby nasza noworoczna zabawa była bezpieczna.

Niestety co roku właśnie w tym okresie dochodzi do poważnych obrażeń ciała wskutek niewłaściwego użytkowania fajerwerków i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wojewoda Lubelski, jak co roku, wydał rozporządzenie w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie z jego zapisami w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadzony zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

Zakaz obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku, z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 roku. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2021 roku i 1 stycznia 2022 roku może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. Za złamanie tego zakazu może grozić grzywna.

Zadbajmy zatem, aby koniec Starego i początek Nowego Roku był dla nas nie tylko czasem dobrej zabawy, ale przede wszystkim bezpieczny. Zachowajmy więc szczególną ostrożność przy posługiwaniu się różnego rodzaju wyrobami pirotechnicznymi i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

reklama reklama

Pamiętajmy:

-ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego,
-sprzedaż osobom niepełnoletnim, fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
-kupujmy fajerwerki tylko u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków,
-przypadki handlowców którzy sprzedają, petardy dzieciom, należy zgłosić na Policję, uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków,
-pod żadnym pozorem petard nie powinny odpalać dzieci, które podczas pokazu muszą być pod stałą opieką osób dorosłych.

Gdyby doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze. Zadzwońmy natychmiast pod numer alarmowy 112.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button