AKTUALNOŚCI

Zmiany w rentach socjalnych

Od Nowego Roku można więcej dorobić do renty socjalnej, bez obawy o wypłatę świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Weszły w życie zmiany oczekiwane przez pracujących rencistów.

W województwie lubelskim renty socjalne pobiera około 19 tysięcy osób, w całej Polsce prawie 290 tysięcy. Mogą dorabiać do tego świadczenia. Obowiązuje jednak ścisły limit przychodów. Wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia krajowego (obecnie 3960,20 zł brutto). Jeszcze w 2021 roku osiągnięcie przychodu wyższego choćby o złotówkę powodowało, że renta socjalna nie przysługiwała w całości za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu.

Od stycznia zasady dorabiania do renty socjalnej zmieniły się na korzystniejsze. Są teraz takie same jak w przypadku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne. Przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia nie powoduje już zawieszenia wypłaty renty socjalnej, a jedynie jej częściowe zmniejszenie za dany miesiąc. Dopiero dodatkowy przychód wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia w miesiącu (obecnie 7354,50 zł brutto) zawiesza wypłatę świadczenia.

Do końca 2021 roku na zawieszenie wypłaty renty socjalnej miały wpływ praktycznie wszystkie przychody z pracy, a także z najmu i dzierżawy. Obecnie część przychodów nie wpływa już na zawieszenie renty socjalnej. Bez obaw i ograniczeń renciści mogą dorabiać na nieoskładkowanych umowach o dzieło, osiągać przychody z najmu i dzierżawy.

Istotna zmiana dotyczy też sposobu rozliczenia renty. Od tego roku osoba dorabiająca do renty socjalnej będzie rozliczała się z ZUS po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco, za każdy miesiąc. To dobra wiadomość dla osób, które dorabiają np. tylko przez kilka miesięcy w roku.

reklama reklama

Osoba, która pobiera rentę socjalną, powinna jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Może skorzystać w tym celu z formularza EROP. Więcej informacji o nowych zasadach dorabiania do renty socjalnej w ZUS znajduje się na www.zus.pl.

źródło: ZUS

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button