AKTUALNOŚCI

Ustalą dochody osób wnioskujących o dodatek osłonowy

To pracownicy gminy upoważnieni przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do obsługi wniosków o dodatek osłonowy mają obowiązek samodzielnie ustalić dochody wnioskodawców – poinformowało Ministerstwo Klimatu.

„W związku z licznymi pytaniami Ministerstwo Klimatu i Środowiska pragnie przypomnieć, że wszystkie niezbędne dane niezbędne do ustalenia dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. w części dotyczącej dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz dochodu z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), do rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego osoby upoważnione w danej gminie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do realizacji dodatku osłonowego, mają obowiązek pozyskać samodzielnie, drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednich usług funkcjonujących w ramach CSIZS Emp@tia, udostępnionego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej” – czytamy w komunikacie resortu.

Jak stwierdzono w komunikacie, „upoważnieni pracownicy w każdej gminie mają bezpośredni dostęp do ww. usług, za których pośrednictwem mają obowiązek pobrać odpowiednie dane niezbędne do ustalenia dochodu w zakresie ww. kategorii dochodów, w tym informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków gospodarstwa domowego”.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymają one na to zadanie 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej na ich terenie.

reklama reklama

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button