EDUKACJA

Ranking szkół średnich. Jak wypadły nasze lokalne placówki?

Znane są już wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Wśród szkół średnich znalazły się również placówki z powiatu świdnickiego. Jak wypadły nasze szkoły na tle innych w Polsce i w województwie? Poniżej publikujemy wyniki.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Perspektywy, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową- informują organizatorzy rankingu.

Wśród liceów z powiatu świdnickiego najlepsze okazało się II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, placówka zajęła 381 w Polsce (na 1000 szkół) awansując tym samym z 502 miejsca jakie miała w roku 2021. Jednocześnie szkoła potocznie zwana „Baczkiem” zajęła 19 miejsce na 68 w województwie lubelskim.

Kolejnym liceum na liście jest I LO im. Władysława Broniewskiego. Szkoła w ogólnopolskim rankingu zajęła w tym roku 691 miejsce ( w ubiegłym było to 471) zaś w województwie lubelskim uplasowała się na miejscu 35.

Jeśli chodzi o metodologię oceny techników, nieco różni się on w stosunku do tej zastosowanej przy liceach. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

reklama reklama

W rankingu techników znalazło się Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego. Na 59 techników z województwa lubelskiego PCEZ zajął 39 miejsce zaś w rankingu ogólnopolskim znalazł się na poza skalą wytypowanych 500 szkół.

Ranking Perspektywy 2022 dotyczący liceów można znaleźć tutaj- link, zaś techników tutaj- link.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button