AKTUALNOŚCI

Trawniki: Jednostki OSP zyskały nowy osprzęt

W ubiegłym tygodniu Wójt Gminy Trawniki wraz z Komendantem Gminnym OSP druhem Łukaszem Stasickim wręczyli osprzęt, urządzenia ratownicze lub umundurowania zakupione z budżetu Gminy Trawniki dla wszystkich 7 lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Łącznie, poza bieżącym utrzymaniem działalności straży czy udzieloną dotacją na zakup samochodu lekkiego, jeszcze w 2021 roku udało się zakupić niezbędny sprzęt do podstawowej działalności ratowniczo-gaśniczej naszych straży z różnych dotacji i programów:

  • za kwotę 60 tys. zł środków własnych Gminy – umundurowanie, obuwie, hełmy, osprzęt, sprzęt elektroniczny, radiotelefony, detektory, aparaty powietrzne
  • z pozyskanych środków przeciwdziałania COVID w kwocie 30 tys. zł – środki ochrony, umundurowania bojowe
  • z pozyskanych dotacji KSRG i MSWiA w łącznej kwocie 17,5 tys. zł – umundurowanie, hełmy, węże
  • z uzyskanych przez jednostki Oleśniki i Trawniki środków z WFOŚiGW w łącznej kwocie 30 tys. zł – m. in. pilarki, agregaty, radiotelefony, wentylator oddymiający
  • z pozyskanej przez OSP Trawniki dotacji z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Rolników w kwocie 12,5 tys. zł – zakupiono aparat powietrzny i drabinę w celu dosprzętowienia lekkiego pojazdu pożarniczego
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała ponadto model fantoma do ćwiczeń dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

W sumie ze środków własnych Gminy Trawniki, dotacji oraz projektów o które czyniły starania poszczególne jednostki OSP, udało się w 2021 roku pozyskać nowe umundurowanie i sprzęt za kwotę ponad 150 tys. zł, co istotnie wzmacnia możliwości działania gminnych strażaków.

Serdecznie dziękuję i zarazem gratuluję Wszystkim Druhom z naszych Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP BISKUPICE, OSP DOROHUCZA, KSRG OSP OLEŚNIKI, OSP PEŁCZYN, OSP SIOSTRZYTÓW, OSP STRUŻA, KSRG OSP TRAWNIKI„- dodaje wójt D. Baj.

źródło: www.trawniki-online.pl

Reklama
reklama reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button