EDUKACJA

MEiN wskazało zawody, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie

30 zawodów znalazło się na nowej liście profesji, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Wśród nich jest pięć nowych: betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki budowlanej oraz technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – podało MEiN.

fot. PAP

„Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy” – to dokument, do którego wydania jest zobligowany co roku minister edukacji i nauki. Publikowany jest on w lutym w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Pierwszy raz ogłoszono go w 2019 r.

Celem „Prognozy” jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Wykaz zawodów, dla których jest prognozowane szczególne znaczenie na krajowym rynku pracy ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetyczny.

W tegorocznej „Prognozie” na jest 30 zawodów. Są to: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik transportu kolejowego.

reklama reklama

„W prognozie z 2022 r. istotne miejsce zajmuje branża budowlana, która znajduje się wśród branż o największym zapotrzebowaniu na pracowników. Zapotrzebowanie to nie uległo istotnemu zmniejszeniu w trakcie epidemii COVID-19. W branży wciąż występują znaczne niedobory pracowników w niektórych zawodach. Przewiduje się dalsze znaczne zapotrzebowanie na pracowników branży w kolejnych latach na skutek utrzymującej się aktywności budownictwa mieszkaniowego oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo zerwanie łańcuchów dostaw półproduktów z Azji może zwiększyć krajowe potrzeby inwestycyjne” – czytamy w komunikacie MEiN.

Na tegorocznej jest pięć nowych zawodów, wszystkie związane z branżą budowlaną. Są to: betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki budowlanej i technik montażu i automatyki stolarki budowlanej.

W ubiegłym roku lista zawierała 28 zawodów. W tegorocznej nie uwzględniono trzech zawodów, które były na niej w ubiegłym roku. Są to: murarz-tynkarz, elektronik i technik elektronik.

Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji oświatowej.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, samorządy otrzymają w 2023 r. zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie z 2022 r. Dotyczy to uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie. Zwiększone finansowanie będzie kontynuowane przez cały cykl ich kształcenia.

W przypadku zawodów, które znalazły się na „liście krajowej”, jako te, dla których prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie, kwota subwencja na ucznia kształconego w jednym z zawodów z listy wzrośnie o ok. 1250 zł. Środki dla pracodawcy na kształcenie młodocianych pracowników w zawodzie z „listy krajowej” wzrosną zaś o 2000 zł.

„Prognoza” – obok wykazu zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na ryku krajowym – zawiera też wykazy wojewódzkie. W nich obok zawodów, na które jest szczególne zapotrzebowanie w danym regionie, wymieniono też zawody, na które jest w danym regionie zapotrzebowanie umiarkowane. Także w wykazach wojewódzkich zawody są uporządkowane w ujęciu alfabetycznym.

Dzięki opublikowanej prognozie szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Jak informuje MEiN, uwzględnia ona dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw Kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również
Close
Back to top button