AKTUALNOŚCIEDUKACJA

1 marca ruszy nowy nabór wniosków do programu „Poznaj Polskę”

100 mln zł przewidziało Ministerstwo Edukacji i Nauki na tegoroczną edycję programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego szkoły mogą otrzymać 80 proc. dofinansowania na wycieczki do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury oraz instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Pierwszy tegoroczny nabór wniosków rozpocznie się 1 marca.

Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego. Przyznawane przez ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra.

Zasady programu

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł, a trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł. Przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Termin poniesienia wydatków, dla środków pochodzących z dotacji jak i dla środków finansowego i niefinansowego wkładu własnego, powinien następować od dnia zawarcia porozumienia/umowy do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022, nie później niż do dnia 24.06.2022 r.

Jak poinformowało w czwartek MEiN, w tym roku wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” będzie można składać od 1 marca br. Na ten cel w 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 100 mln zł, z czego 50 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Kolejne 50 mln zł zostanie przeznaczone na wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień).

W najbliższej edycji programu „Poznaj Polskę” środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów w danym województwie.

Ile wniosków na szkołę?

Resort poinformował, że organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć:

W przypadku szkoły podstawowej:

•    maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,

•    maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,

•    maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów.

W przypadku szkoły ponadpodstawowej:

•    1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,

•    maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,

•    maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów.

W przypadku zespołu szkół:

•    maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.

Zasady organizacji wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2022 r.

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:

•    co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,

•    co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej,

•    co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.

Procedura składania wniosków

Nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Z kolei dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacje o poprzedniej edycji programu

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował na czwartkowej konferencji, że w ramach realizacji pierwszej edycji programu w 2021 r. podpisano łącznie 1 434 umowy i porozumienia na dofinansowanie. Zorganizowano prawie 5 tys. (4 827) wycieczek szkolnych, w których uczestniczyło 215 444 uczniów.

Całkowity koszt realizacji wycieczek wyniósł prawie 50 mln zł (49 131 823 zł), w tym wsparcie ze środków MEiN to prawie 35 mln zł (34 835 196 zł). Średnia wnioskowana kwota wsparcia na organizację wycieczki wyniosła 7 217 zł..

Najchętniej odwiedzanymi miejscami w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2021 roku były: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie w Warszawie, Kraków – historyczny zespół miasta, Zamek Królewski na Wawelu, Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Wrocław, Zespół cmentarzy na Powązkach, Warszawa, Muzeum Toruńskiego Piernika, Toruń oraz stare i nowe miasto w Toruniu.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button