AKTUALNOŚCI

Otwarcie rynku pracy dla Ukraińców i 500 plus dla ukraińskich rodzin

-Przygotowujemy zmiany przepisów, które pozwolą na długofalowe wsparcie obywateli Ukrainy – poinformowała wczoraj szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. W resorcie ruszyły prace nad specustawą mającą na celu m.in. otwarcie rynku pracy dla Ukraińców i przyznanie ukraińskim rodzinom prawa do świadczenia 500 plus.

fot. PAP

We wtorek w siedzibie resortu odbył się briefing minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej i wiceministra rodziny Stanisława Szweda. Minister rodziny zapowiedziała, że resort wraz z ZUS przygotowuje zmiany przepisów, które pozwolą na „długofalowe wsparcie” obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski.

„Wsparcie, które przygotowujemy, znajdzie się też w specustawie. Jest związane z zabezpieczeniem, przede wszystkim z otwarciem rynku pracy” – poinformowała. „Jesteśmy po spotkaniach z przedstawicielami pracodawców i publicznych służb zatrudnienia” – dodała.

„Chcemy, by obywatele Ukrainy, którzy przekraczają granice, poprzez pieczątkę pozwalającą legalnie przebywać na terenie Rzeczypospolitej, mieli otwarty rynek pracy”. Szefowa MRiPS podkreśliła też, że Ukraińcy przebywający w Polsce będą mieli dostęp do świadczeń rodzinnych – 500 plus czy do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Mogą je otrzymywać na podstawie kart stałego pobytu.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed wyjaśnił, że jednym z proponowanych rozwiązań w specustawie jest maksymalne uproszczenie dostępu do rynku pracy. Pracodawca – jak mówił – będzie jedynie zobowiązany do powiadomienia właściwego urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. „Jesteśmy po rozmowach z pracodawcami, którzy już deklarują, że oferty pracy będą przygotowywane pod kątem kobiet i matek z dziećmi” – powiedział Szwed.

Maląg zaznaczyła, że obecnie działa już wiele form wsparcia, z których obywatele Ukrainy mogą już skorzystać poprzez kanały komunikacyjne. To m.in. infolinia 19–524, centralna baza ofert pracy (oferty.praca.gov.pl) i aplikacja mobilna ePraca w języku ukraińskim.

„Wszystkie te informacje znajdują się w jednym miejscu: na stronie www.pomagamukrainie.gov.pl, by obywatel Ukrainy mógł kompleksowo skorzystać z informacji” – powiedziała Maląg. Uruchomiono też konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców ma lata 2022-2023” z budżetem 40 mln zł. „Program będzie wspierał też aktywizację osób z Ukrainy”

Z kolei prezes ZUS przekazała, że do dyspozycji wojewodów została oddana baza noclegowa ZUS, to – jak wskazała – około 1400 miejsc dla uchodźców z Ukrainy. „Wczoraj przyjęliśmy pierwsze trzy rodziny w pokojach noclegowych ZUS” – dodała prof. Uścińska.

Oceniła, że fundamentalną kwestią dla poczucia bezpieczeństwa osób przyjeżdżających z Ukrainy jest zapewnienie im dostępu do rynku pracy. „Dostęp do różnych rozwiązań prawnych i socjalnych będzie zagwarantowany na zasadzie rozwiązań, które są u nas utrwalone, sprawdzone” – tłumaczyła. Dodała, że chodzi m.in. o świadczenia opieki medycznej, rodzinne czy z pomocy społecznej.

Opieka medyczna

Trwają prace nad specustawą, która da podstawy prawne do objęcia uchodźców opieką medyczną. Przepisy będą obowiązywały z datą wsteczną od 24 lutego.

Podczas specjalnego posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 28 lutego wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski oraz wiceprezes NFZ Bernard Waśko poinformowali, że trwają pilne prace nad specustawą, która określi podstawy prawne, pozwalające objąć opieką medyczną uchodźców z Ukrainy. Prace nad projektem koordynowane są przez MSWiA w porozumieniu z MZ i NFZ.

Uchodźcy uzyskają uprawnienia do bezpłatnych świadczeń, zarówno rzeczowych typu leki, jak i procedur medycznych w ramach POZ, SOR oraz ratownictwa medycznego. Realizacja tych świadczeń medycznych będzie możliwa przez placówki, które już mają zawarte umowy z NFZ. Nie będzie natomiast żadnych priorytetów oraz przyjmowania uchodźców poza kolejnością. Będą oni mieli takie same prawa jak polscy pacjenci.

Projekt zakłada, że wszystkie świadczenia medyczne wykonane od 24 lutego w ramach pomocy medycznej dla uchodźców będą opłacone z budżetu państwa. Na ten cel zostaną przeznaczone dodatkowe środki.

źródło: Serwis PAP

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button