ŻYCIE I STYL

Obawy Polek i Polaków

W pierwszej dekadzie lutego najwięcej dorosłych Polaków deklarowało, że w obecnych czasach najbardziej obawia się drożyzny (71%), wojny (70%) i choroby (64%). Dwa tygodnie przed inwazją Rosji na Ukrainę wojna była najczęstszym źródłem obaw u kobiet (wśród pięciu najważniejszych źródeł niepokoju wskazało ją 74% z nich), natomiast mężczyźni najczęściej obawiali się drożyzny (70%).

Porównując odpowiedzi kobiet i mężczyzn, widać też, że – o ile drożyzna wymieniana była przez obie grupy ze zbliżoną częstością (72% kobiet i 70% mężczyzn) – to wskazania na wojnę były wśród kobiet znacznie częstsze niż wśród mężczyzn (74% wobec 66%). Wojna częściej budziła również obawy u starszych badanych (w grupie wiekowej 55–64 lata wskazało ją aż 77%), a najrzadziej obawiali się jej najmłodsi (60% w grupie wiekowej 18–24 lata).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (382) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.
We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 31 stycznia do 10 lutego 2022 roku na próbie liczącej 1065 osób (w tym: 52,7% metodą CAPI, 30,3% – CATI i 17,0% – CAWI).
Badanie zostało zrealizowane przed inwazją Rosji na Ukrainę.
CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

źródło: CBOS

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button